PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Uchwały Senatu » 2014

2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dyrektora Instytutu Filologicznego w Pań¬stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dyrektora Instytutu Filologicznego w Pań¬stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia poprawek do planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zat¬wierdzonego Uchwałą Senatu nr 21/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio¬euro¬pejskiej z dnia 26 czerwca 2014 roku więcej »
w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez PWSW w Przemyślu oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. więcej »
w sprawie zmiany wzoru umowy między Szkołą, a studentem określającej opłaty zwią¬za¬ne z odbywaniem studiów oraz opłaty za usługi edukacyjne i ich wysokość więcej »
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora w zakresie oceny doskonalenia efektów kształcenia za rok akademicki 2013/2014 na kierunkach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. więcej »
w sprawie zachowania niektórych studentów pochodzących z Ukrainy, naruszającego godność studenta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia poprawek do planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zatwierdzonego Uchwałą Senatu Nr 21/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej z dnia 26 czerwca 2014 roku więcej »
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich więcej »
w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej powołanej uchwałą Senatu nr 10 z 10 stycznia 2013 r więcej »
w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej, powołanej uchwałą Senatu nr 9 z 10 stycznia 2013 r. więcej »
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  »       [strona 1 z 5 - wszystkich aktualności: 50]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!