PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Uchwały Senatu » 2016

2016

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie organizacji Letniej szkoły kultury i języka polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej więcej »
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Historii Pań¬stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii Pań¬stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku „inżynieria środowiska”. więcej »
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora w zakresie oceny doskonalenia efektów kształcenia za rok akademicki 2015/2016 na kierunkach kształcenia w PWSW więcej »
w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uchwalenia poprawek do planu rzeczowo-finansowego na rok 2016, zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 7/2016 Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej z dnia 19 maja 2016 roku więcej »
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia kanclerza w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu za 2016 r. więcej »
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do Fundacji Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju” więcej »
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  »       [strona 1 z 5 - wszystkich aktualności: 55]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!