PL EN UA
Strona Główna » Prawo uczelniane » Uchwały Senatu » 2017

2017

w sprawie ustanowienia Święta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w międzynarodowym programie wymiany wykładowców Collegium Carpathicum. więcej »
w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu więcej »
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora w zakresie oceny doskonalenia efektów kształcenia za rok akademicki 2016/2017 na kierunkach kształcenia w PWSW więcej »
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu za rok 2017. więcej »
w sprawie wyrażenia zgodny na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” nr RPPK.02.01.00-18-0038/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPOWP na lata 2014-2020”. więcej »
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu". więcej »
w sprawie uchwalenia poprawek do planu rzeczowo-finansowego na rok 2017, zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 45/2017 Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropej¬skiej z dnia 25 września 2017 roku więcej »
Uchwała Nr 58 z 20.11.2017 r. zysk netto więcej »
Uchwała Nr 57 z 20.11.2017 r. zgoda na zaciągnięcie kredytu więcej »
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »       [strona 1 z 6 - wszystkich aktualności: 68]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!