PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Administracja

Administracja

Administracja jest strukturą pomocniczą uczelni. Działa na podstawie Statutu i w ramach Regulaminu organizacyjnego PWSW w Przemyślu, określającego zasady funkcjonowania administracji i zakresy działania jej jednostek, podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz sprawowania nad nią nadzoru. Działalność ta służy realizacji głównych celów uczelni: dydaktycznych, wychowawczych i naukowych.

 

Administrację PWSW w Przemyślu stanowią:

 

Sekretariat Rektora (SEK)

tel. 16 73 55 100

tel. 16 73 55 102

rektorat@pwsw.pl

 

Rzecznik Prasowy (RZP)

tel. 16 73 55 102

opaque@poczta.fm

 

Dział Organizacji i Promocji (DOP)

tel. 16 73 55 200

dp@pwsw.pl

 

Radca Prawny (RPR)

Pełnomocnik Rektora ds. BHP i Ochrony P. Poż. (BHP)

Pełnomocnik Rektora ds. BHP i Ochrony Inf. Niejawnych (PIN)

Pełnomocnik Rektora ds. Spraw Obronnych (POB)

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (PON)

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Wewnętrznej (PKW)

Administrator Bezp. Informacji (ABI)

 

 

KANCLERZ (KAN)

Dział Kwestury (DKW)

tel. 16 73 55 273

kwestura@pwsw.pl

 

Dział Kadr (DKA)

tel. 16 73 55 165

kadry@pwsw.pl

 

Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)

Sekcja Informatyczna (DATSI)

tel. 16 73 55 151

tel. 16 73 55 152

tel. 16 73 55 154

admin@pwsw.pl

 

Sekcja Techniczna (DATST)

tel. 16 73 55 166

tel. 16 73 55 131

andrzej.furmanski@pwsw.pl

 

Sekcja Zamówień Publicznych (DATSZ)

tel. 16 73 55 122

przetargi@pwsw.pl

 

Archiwum PWSW (ARW)

tel. 16 73 55 284

archiwum@pwsw.pl

 

 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy (PRW)

Dział Rozwoju i Współpracy (DRW)

Biuro ds. Współpracy i Projektów Rozwojowych (DWP)

tel. 16 73 55 212

drw@pwsw.pl

 

Biuro ds. Współpracy Zagranicznej i Programu Erasmus + (DWM)

tel. 16 73 55 113 (obsługa programu Erasmus+)

tel. 16 73 55 204 (koordynator ds. współpracy międzynarodowej)

erasmus@pwsw.pl

 

Centrum Edukacji Ustawicznej (DEU)

tel. 16 73 55 212

drw@pwsw.pl

 

Akademickie Biuro Karier (DBK)

tel. 16 73 55 206

biurokarier@pwsw.pl

 

 

Prorektor ds. Kształcenia (PRK)

 

Dział Nauczania (DNA)

tel. 16 73 55 112

dts@pwsw.pl

 

Biblioteka  PWSW (BIB)

tel. 16 73 55 280

tel. 16 73 55 287

biblioteka@pwsw.pl

 

Dom Studenta PWSW (DST)

tel. 16 73 55 313

akademik@pwsw.pl

 

Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego (SJO)

Uniwersytet III Wieku (UTW)

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!