PL EN UA
Strona Główna » Student » Dział Nauczania » Akredytacja kierunków studiów

Akredytacja kierunków studiów

Kierunki ocenianie przez Polską Komisję Akredytacyjną Autor: Katarzyna Leś  |  Data publikacji: 03.01.2014, 09:55  |  Aktualizacja: 03.01.2014, 14:08

PKA utworzono z dniem 1 stycznia 2002 r. (pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest gremium eksperckim diagnozującym stan szkolnictwa wyższego i prowadzącym systematyczną pracę na rzecz poprawy jakości kształcenia. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia (...). Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Więcej na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pka.edu.pl.

 

Kierunki oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 

Kierunek/specjalność

Poziom studiów

Data uchwały

Ocena

Polonistyka

I stopień

8 kwietnia 2004 r.

pozytywna

Politologia

I stopień

5 lipca 2007 r.

pozytywna

Filologia polska

I stopień

8 października 2009 r.

pozytywna

Politologia

I stopień

25 kwietnia 2013 r.

pozytywna

 

 

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!