PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Aktualności

Aktualności

Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 06.10.2017, 11:12  |  Aktualizacja: 06.10.2017, 11:15

konferencja.jpg

 

Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości.Forum współpracy sektora IT z edukacją"
Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Cele konferencji:
  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).
Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne:
  • Prezentacje najciekawszych programów studiów wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami. Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

W trakcie konferencji planujemy zorganizować Edu Mixer - warsztat networkingowy, moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji.

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Efektem Forum będzie wypracowanie porozumień o współpracy instytucji edukacyjnych i partnerów biznesowych.

Kontakt : konferencja@piit.org.pl

Rejestracja

Ilość miejsc ograniczona.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!