PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Aktualności

Aktualności

ZATRUDNIJ SIEBIE Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 05.01.2017, 14:48  |  Aktualizacja: 05.01.2017, 14:54

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" zaprasza do udziału w projekcie "Zatrudnij siebie". Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia w grupie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Jego uczestnikami mogą zostać osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby w wieku 50+,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety.
Dodatkowo premiowani będą rodzice min. trojga niepełnoletnich dzieci.
Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są w Biurze Projektu, pod adresem:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"
ul. Gałęzowskiego 6/31
35-074 Rzeszów
tel.: 661 113 018

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!