PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademickie Biuro Karier » Aktualności

Aktualności

Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego Autor: Ewa Leśniak  |  Data publikacji: 09.02.2017, 10:58  |  Aktualizacja: 09.02.2017, 10:58

Euro-Forum  zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach języka  angielskiego
i niemieckiego w ramach projektu „Centrum Kompetencji Językowych".

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Kurs dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Bezpłatny Egzamin TELC, kwalifikacje na poziomie A1/A2 lub B2.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

- zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), - jest w wieku 25 lat i więcej, (osoba ucząca się, bezrobotna), - złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,

- przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

 

Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum Języków Obcych musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiety 25 + (BEZROBOTNE LUB UCZĄCE SIĘ), - osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, - osoby Wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, - osoby powyżej 50 roku życia pracujące, niepracujące, renciści itp.,

- osoby niepełnosprawne 25 +  z orzeczeniem (pracujące, niepracujące).

 

Uczestnikom kursu zapewniamy:

- profesjonalne szkolenie - 120 h, - wykwalifikowaną kadrę lektorów, - materiały dydaktyczne,

- możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

 

Zgłoszenia na kus można dokonać:

- za pośrednictwem witryny:  pfkj@euro-forum.com.pl

- w Biurze Projektu:
ul. Grunwaldzka 44/3
37-700 Przemyśl
749 22 34 40

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!