PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Inwestycje » Aula dydaktyczna

Aula dydaktyczna

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu

Uczelnia dynamicznie się rozwija i z sukcesem pozyskuje fundusze europejskie na nowe inwestycje. Efektem działań  inwestycyjnych jest coraz lepsza baza dydaktyczna jaką proponujemy naszym studentom. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat A, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zrealizowała projekt pt.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu". Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.01.00-18-007/09-00 z dnia: 24 marca 2010 roku.

  • Całkowita wartość projektu:         3 546 521,90 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowane:   3 529 270,60 PLN
  • Dofinansowanie z EFRR:               2 470 489,41 PLN
  • Wkład własny Beneficjenta:          1 058 781,19 PLN
  • Termin realizacji:                       15.XII.2007 - 14.IX.2010 r.

Poprzez inwestycję uczelnia dostosowuje infrastrukturę do procesu edukacji według standardów europejskich. Projekt zrealizował cele strategiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oraz przyczynił się do stymulacji rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Infrastruktura wsparta w ramach projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w regionie woj. podkarpackiego. Projekt obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  • Zadanie 1. Dostosowanie zdewastowanej sali gimnastycznej do celów edukacyjnych jako aula dydaktyczna
  • Zadanie 2. Utworzenie i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny dwóch laboratoriów dla kierunków inżynieryjnych

Zniszczony budynek dawnej szkoły rolniczej Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otrzymała od Gminy Miejskiej Przemyśl. Budynek był zdewastowany z przeciekającym dachem, skorodowaną instalacją, spróchniałą stolarką okienną, przestarzałą instalacją c.o. oraz przegniłymi parkietami. Obiekt nadawał się tylko do generalnego remontu. Na dwóch głównych częściach tj. budynek dydaktyczny i łącznik  przeprowadzono generalny remont w latach 2005 - 2006. Obecnie dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych UE przeprowadzane są dalsze prace. W 2010 roku planowane jest oddanie do użytku nowoczesnej, klimatyzowanej auli dydaktycznej. Końcowy efekt prac projektantów można obejrzeć na poniższych wizualizacjach. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni i obejrzenia wszystkiego na żywo. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych natomiast zachęcamy do studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej jaką proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
Aula PWSW Przemyśl wizualizacja
PWSW aula po odbiorze robót budowlanych
PWSW aula po odbiorze robót budowlanych
PWSW aula dydaktyczna real foto
PWSW aula dydaktyczna real foto
PWSW aula dydaktyczna real foto
PWSW aula dydaktyczna real foto
Studenci w auli PWSW podczas prezentacji urządzeń automatyki przemysłowej
Studenci w auli PWSW podczas prezentacji urządzeń automatyki przemysłowej
Aula PWSW konferencja naukowa
Aula PWSW konferencja naukowa
PWSW Kolegium Wschodnie | Fot. I.K.
PWSW Kolegium Wschodnie
Fot. I.K.
PWSW PAŁAC
PWSW PAŁAC
PWSW PAŁAC
PWSW PAŁAC
PWSW PARK UCZELNIANY
PWSW PARK UCZELNIANY
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!