PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Bezpłatne Studia

Bezpłatne Studia

Bezpłatne Studia

 

 

SOCJOLOGIA - BEZPŁATNE STUDIA 


Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu, wpisując się w ideę kształcenia ustawicznego propagowaną przez

europejskie programy edukacyjne "Uczenie się przez całe życie" oraz "Erasmus+"

wychodzi z nowoczesną ofertą edukacyjną umozliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia.

 

Od roku akademickiego 2016/2017 Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu wprowadza BEZPŁATNE 3-letnie WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE na kierunku SOCJOLOGIA z naciskiem na umiejetności PRAKTYCZNE, dla osób pracujcych pragnących zrealizować marzenia o studiowaniu oraz zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w ramach jednej z oferowanej specjalości:

 

 

zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy

profilaktyka społeczna i resocjalizacja

specjalność celna

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 

- studia kończą się obroną pracy licencjackiej i dają status  absolwenta studiów wyższych, co otwiera drogę do kariery zawodowej lub kontynuowania nauki na poziomie magisterskim w dowolnie wybranej uczelni

- absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe licencjata w zakresie socjologii

-program studiów obejmuje 6 semestrów, uwzględniając 3 miesięczną przerwę letnią i ferie zimowe


 

 

We współczesnym świecie wymagania dotyczące kompetencji społecznych stale rosną. Globalizacja, postęp technologiczny, zmiany demograficzne to największe wyzwania naszych czasów. kreatywność i nowe umiejętności stanowia dziś o bogactwie społeczenstw oraz poszczególnych osób, a wiedza staje się podstawowym kapitałem ludzkim.

 


 

 

 

NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

 


-nowoczesne zajęcia pod względem treści i metodyki nauczania

-kompetentną i profesjonalna kadrę uniwersytecką

-nabywanie umiejetności praktycznych niezbędnych na rynku pracy

-przedmioty dostosowane do potrzeb rynku pracy

-praktyki i staże zawodowe

-inspirujące zajęcia fakultatywne

-możliwość uczestnictwa w programach współpracy międzynarodowej Erasmus

-indywidualny tryb studiowania

 

 

 

Spełnij marzenia, realizuj pasje, rozwijaj zainteresowania nasze studia to program specjalnie dla Ciebie!

 

 

 

 

 

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu

pn-pt. w godz. 7.30-15.30, tel.16 735-52-13

e-mail: socjologia @pwsw.pl

www.pwsw.edu/socjologia

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!