PL EN UA
Strona Główna » Biblioteka » Darczyńcy

Darczyńcy

Wszystkim Darczyńcom,
znanym Bibliotece Uczelnianej, jak również anonimowym przyjaciołom

serdecznie dziękujemy za wspieraniu nas w rozbudowie księgozbioru.

DZIĘKUJEMY!

 

Lista instytucji i osób, które przekazały uczelni zbiory książkowe:

Instytucje:

Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie
Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Naukowo-Informacyjna Wydziału Instytutu Literatury im. T.G. Szewczenka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Łodzi
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie

Instytut Sądecko-Lubelski

Księgarnia Akademicka w Krakowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Skierniewicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Studium Polski Podziemnej w Londynie
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Wydawnictwo Trio

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

Wyższa Szkoła Zarządzanie i Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu Wydział Ekonomii UR

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
Zespół Szkół Ekonomicznych im K.K. Baczyńskiego w Przemyślu

Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

 

Osoby prywatne:
pp. Jadwiga i Jan Carowie - Księgozbiór im. red. Marka Cara
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, wykładowca PWSW

ks. Stanisław Bartmiński, Krasiczyn

dr Piotr Berdowski, wykładowca PWSW
prof. Paul J. Best, wykładowca Southern Connecticut State University
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, prorektor ds. dydaktyki i nauki PWSW (2004-2012)

dr Ewa Chłap-Nowak, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Andrzej Chwalba, wykładowca PWSW

dr hab. Adam Czudec, członek Senatu PWSW

dr Piotr Długosz, wykładowca PWSW

Pan Zbigniew Dobrowolski, Warszawa

dr Elżbieta Dybek, wykładowca PWSW
prof. dr hab. Jan Draus, rektor PWSW (2001-2012)
mgr Ewa Draus, wojewoda podkarpacki (2005-2007), wykładowca PWSW
prof. PWSW dr hab. Andrzej Essen, wykładowca PWSW

śp. mgr August Fenczak, wyładowca PWSW
dr Mirosław J. Ficak, Dipl. Wirt. - Wissenschaftler und Politologe UFU

mgr Tomasz Filozof, wykładowca PWSW

mgr Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
śp. dr Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego (2005-2007), poseł RP

dr Stanisław Górka, wykładowca PWSW

prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel, Kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki Politechniki Rzeszowskiej

mgr inż. Tomasz Idzikowski

dr Dariusz Iwaneczko, wykładowca PWSW

ks. dr hab. prof. nadzw. Witold Jedynak, wykładowca PWSW
dr hab. prof. PWSW Andrzej Juszczyk, dyrektor Instytutu Polonistyki PWSW
dr hab. inż. prof. PWSW Krzysztof Knapik, rektor PWSW (2013-2016)

Pan Zdzisław Konieczny

Pan Mieczysław Kominek, dyrektor Biblioteki Związku Kompozytorów

mgr Andrzej Koperski, wykładowca PWSW

dr hab. prof. PWSW Agnieszka Korniejenko, wykładowca PWSW

dr Irena Kozimala, dyrektor Instytutu Historii PWSW

Pani Dorota Krakowska, Kraków

dr Grzegorz Kubiński, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Antoni Kuczyński, Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Henryk Kurczab, Rzeszów

dr Andrzej Kurtyka, wykładowca PWSW

śp. prof. PWSW dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej (2005-2010), wykładowca PWSW

dr hab. prof. nadzw. Barbara Lulek, prorektor ds. kształcenia PWSW

prof. dr hab. Tadeusz Lulek, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca PWSW

mgr Adam Łoziński, poseł na Sejm III kadencji

mgr Remigiusz Łuc, wykładowca PWSW

Pani Mila Łuczak, Przemyśl
prof. dr hab. Jan Malczewski, prorektor ds. inwestycji i rozwoju PWSW (2008-2012)

prof. dr hab. Marian Malikowski, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Andrzej Mania, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
J.E. Ks. Arcybiskup dr Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

ks. Piotr Mierzwa, dyrektor Poligrafii Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie - Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej

Pan Adam Medelczyk, Przemyśl
dr Jan Musiał, wykładowca PWSW

Pani Teresa M. Myskow, Luksemburg

śp. dr Zbigniew Nawrocki, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, Kierownik Katedry Podstaw Prawnych w Kulturze Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego UR

prof. dr hab. Tadeusz Nuckowski, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
dr hab. Tomasz Panfil, wykładowca PWSW

Pan Adam Patoczko, pracownik Biblioteki Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pani Magdalena Perun, Przemyśl - zbiory pochodzące z księgozbioru śp. Pana Teofila Peruna

prof. Jarosław Piekałkiewicz, The University of Kansas, USA

Pan Jerzy Piórecki

dr Tomasz Pomykacz, PWSW

mgr inż. Wiesław Pomykacz, Przemyśl

Pan Jarosław Reczek, członek konwentu PWSZ

prof. dr hab. Janusz Rieger

mgr Dorota Rogoz
mgr Monika Ruchaj, dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSW

Pani Renata Rusnak, Kraków

mgr Antoni Sarkady, Przemyśl

Pani Jadwiga Sawicka, Przemyśl

dr Sławomir Solecki, prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW

prof. Jan Skoczyński, Kraków
prof. dr hab. Adam Strzembosz
Pani Maryla Strzembosz - książki z księgozbioru Pana prof. dra hab. Tomasza Strzembosza
prof. dr hab. Artur Timofiejew, wykładowca PWSW

dr Paweł Trefler, rektor PWSW

Pani Łucja Turczak

Pan Wiesław Walat

dr inż. Wiesław Wańkowicz, wykładowca PWSW

śp. dr hab. inż. prof. nadzw. Łukasz N. Węsierski, rektor PWSW (2012-2013)

Pani Jadwiga Wiglusz, Przemyśl

prof. Lesław Wiszniewski, Dip. Psych., B.H.H.S.A. (Assos.), Anglia

mgr Kazimiera Włoch, Przemyśl

prof. dr hab. Marian Wolicki, wykładowca PWSW

prof. dr hab. Kazimierz Wolny, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr Zbigniew Wójcik, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, wykładowca PWSW

mgr Józef Zubik, dyrektor Zespołu Szkół w Wyszatycach

dr Beata Żywicka, wykładowca PWSW

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!