PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Dla obcokrajowców / Для студентів з України / For foreigners

Dla obcokrajowców / Для студентів з України / For foreigners

dla_kandydatow_z_ukrainy_.gif

 

 

Міжнародні відносиниМіжнародні відносини - це сучасний міждисциплінарний напрямок, що займається дослідженням офіційних політичних відносин між державами, їх господарських, фінансових, економічних, культурних та наукових контактів. Це напрямок для людей, що прагнуть пізнати реальність у багатьох площинах: політичній, економічній та суспільній. Випускник матиме знання в сфері економічних, суспільних, правових та політичних наук, які дозволять пізнати та зрозуміти механізми функціонування міжнародних відносин та світової економіки. Здобуде навички аналізування державних проблем в міжнародній перспективі. Випускники Міжнародних відносин будуть підготовлені до праці в державних та самоврядних адміністраціях, в установах, службах та підприємствах, що працюють в сфері безпеки та оборони, установах Євросоюзу, міжнародних організаціях за кордоном і в Польщі, дипломатичних та консульських установах, товариствах, що займаються міжнародною співпрацею.

Спеціальності:

  • міжнародний бізнес
  • міжнародна безпека


Поляки у Чернігові - дружити будемо ще більше! - Зустріч з журналістами (Відео)

 


Instytut Stosunków Międzynarodowych współpracuje z tłumaczem przysięgłym dr Olgą Solarz
e-mail: osolarz@poczta.onet.pl
tel: 694-683-863


Інформатор для кандидатів на навчання в Польщі


Інформатор можна скачать тут:

for_foreigners.jpg

 

 

 

International relationsInternational relations - Modern interdisciplinary academic field concerned with the study of the official political relations between countries, their economic, financial, cultural and scientific contacts. Course of study is intended for people who want to know the reality in many dimensions: political, economic and social. The graduate will have knowledge of economic, social, law and political sciences that will allow understand the mechanisms of international relations and the world economy. Graduates of International Relations will gain skills of analyzing public issues in an international perspective. Graduates will be prepared to work in national and local administrations, institutions, services and companies working in the field of security and defense, institutions of the European Union, international organizations in Poland and abroad, diplomatic and consular offices, companies engaged in international cooperation.

Specializations:

  • International business
  • International safety


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!