PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Для студентів з України

Для студентів з України

lingwistyka_ukr.jpgЧим є прикладна лінгвістика (англійсько-українська)?

Прикладна лінгвістика - це не філологія.

 

На відміну від традиційної англійської чи польської філології, на цій спеціальності можуть навчатися ті студенти, які хочуть одночасно вивчати не одну, а дві іноземні мови.

 

Метою навчання студента є не тільки вивчення двох іноземних мов (до рівня вільного володіння), але й здобуття знань з культури, історії, мистецтва англомовних, іспаномовних чи україномовних територій.

 

Варто звернути увагу на те, що кількість годин практичного навчання англійської і української мов, а також предметів спеціалізації, відповідає кількості годин навчання однієї з вибраних мов на традиційній філології.

 

Прикладна лінгвістика в Державній вищій східноєвропейській школі - це єдина у Польщі спеціальність цього типу, яка поєднує вивчення мови слов'янської групи (східнослов'янської підгрупи) з мовою германської групи.

 

Першою мовою є англійська, другою (додатковою), яку студент вивчає від основ, є українська.

ulotka_kopia_ukr.jpg

ulotka1_kopia_ukr.jpg

 

Ми поєднали дві мови:

 

  • А Н Г Л І Й С Ь К У  З  У К Р А Ї Н С Ь К О Ю  flaga_ukraina_panstwa.jpegflaga_wielkiej_brytanii.jpg

 

 

 

 

 

У наступних роках плануємо оголосити набір на прикладну лінгвістику:

 

flaga_ukraina_panstwa.jpeg

Hiszpania.jpg

  • І С П А Н С Ь К А  З  У КР А Ї Н С Ь К О Ю

 

 

 

 

 

 

75926e31c29d9b_540_210_0_108_724_282.jpgС п е ц і а л і з а ц і ї Навчання одночасно на двох спеціальностях дає змогу удосконалювати свої знання,  вміння, а також поглиблювати свої компетенції в рамках двох спеціалізацій:

 

П е р е к л а д о з н а в ч о-м о в н а (ПМ)  скерована на відмінне опанування двох мов і навчання перекладу в межах англійської і української мов.

 

Ця спеціалізація виникла з думкою про осіб, які працюють у міжнародному середовищі, в бюро перекладів, усюди, де потрібне знання двох мов.

 

 

swiat.jpg

І н т е р к у л ь т у р н о-д і л о в а (ІД) охоплює вивчення двох мов з поєднанням проблематики і ділових умінь.
Вона дасть змогу студентові ознайомитися з діловою англійською і діловою українською мовою, опанувати основи бухгалтерського обліку, поглибити компетенції, пов"язані з підприємництвом і креативністю.
Цю спеціалізацію відкрито з думкою про майбутніх працівників міжнародних фірм у галузі аутсорсингу.

 

 

П Р О Г Р А М А  Н А В Ч А Н Н Я

1_ukr.jpg

2ukr.jpg

3_ukr.jpg

 

 

coaching___Szukaj_w_Google___Mozilla_Firefox_2013_12_18_21_36_54.jpgНова програма прикладної лінгвістики (англійсько-української), виходячи назустріч очікуванням студентів, пропонує нові предмети, які мають стати у пригоді на ринку праці.

 

Зважаючи на нові течії в освітньо-дидактичному процесі і ринок праці, який змінюється, ми ввели два нові предмети:

 

  • Моя перша робота: мова - технологія - бізнес

 


stuyd_1.jpgЧи прикладна лінгвістика є однією з філологічних спеціальностей, яку найчастіше вибирали в польських вишах 2013/2014 навчального року?

 

Минулого року у Варшавському університеті найбільше охочих на одне місце було на: прикладну лінгвістику (основна мова - англійська, друга - італійська) - 23 особи на місце.

 

Подібна ситуація була в Університеті ім. Казимира Великого: прикладна лінгвістика - англійська мова з німецькою (5,6).

У Лодзькому університеті велике зацікавлення викликала лінгвістика в бізнесі. На одне місце претендувало 4,68 ос.

 

 

LD811189_Cover_PL.indd___davignon_pl.jpgР і д н а  м о в а  п л ю с  д в і  і н о з е м н і!

Європейський Союз і прикладна лінгвістика (англійсько-українська)!

 

2013 року Європейська Комісія опрацювала звіт "Мови є важливі для підприємців. Підприємства досягають кращих результатів завдяки знанням мов. Поради Бізнесфоруму з питань багатомовності, визначеного Єврокомісією".

 

Один зі стрижневих розділів звіту, названого "Рідна мова плюс дві іноземні" надалі визначає актуальну мету дій два найважливіші завдання, що визначають вплив у формуванні мов і розвитку ринку праці.

 

a) Кожен громадянин ЄС повинен опанувати дві іноземні мови (погодження на саміті в Барселоні 2002 року).

 

б) Багатомовність слід активніше популяризувати на всіх рівнях освіти, надаючи можливість вибору іноземних мов.

 

 

П р а к т и к а

prak.JPG

Відповідно до програми прикладної лінгвістики студент має пройти 240 годин англомовної і україномовної практики.

 

Україномовну практику можна пройти в Кам'янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича та в різних зовнішніх фірмах.

 

Англомовну практику проходять у міжнародних фірмах, бюро перекладів та на міжнародних літніх школах  (Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy).

 

Студенти теж мають можливість брати участь у практиці і стажуваннях в рамках програми Еразмус.

 

 

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  О Б М І Н: Еразмус, літні школи, стипендії

HUS1.JPGЛітня україністична школа Гарвардського університету!

The only program of its kind in North America, the Harvard Ukrainian Summer Institute (HUSI) offers seven weeks of intensive accredited university instruction in Ukrainian studies. The program is run jointly by the Harvard Summer School and the Ukrainian Research Institute and has been in existence since 1971. Students can take advantage of Harvard's many research and instructional facilities, including the largest Ucrainica library collection outside of Eastern Europe, museums, and a language resource center. In the past HUSI participants have included undergraduates, graduate students, and professionals from North and South America, Asia, Africa, and Europe including Ukraine [Harvard Summer School]. 

 

harv3.jpg

276481_129095903829368_1792534286_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е р а з м у с

Студенти прикладної лінгвістики (англійсько-української) можуть брати  участь у програмах міжнародного обміну. У рамках програми ЕРАЗМУС студенти Державної вищої східноєвропейської школи мають змогу виїжджати до навчальних закладів, з якими ДВСШ має укладену двосторонню угоду:

Zadar_Sveuciliste.jpgЗадарський університет (Хорватія),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Університет Матея БелаheadUMB8.jpg

в Банській Бистриці (Словаччина),

 

 

 

 

 

800px_Giresun_Turkey.jpgУніверситет у Герсуні (Туреччина).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентки прикладної лінгвістики з України на програмі Еразмус в Університеті Матея Бела 2013 рік:

 

1_7.jpg 2_5.jpg4.jpg

 

М і ж н а р о д н і  л і т н і   ш к о л и

Студенти прикладної лінгвістики (англійсько-української) можуть виїжджати до міжнародних літніх шкіл. 2013 року наші студенти взяли участь у:
2_4.jpg 8.JPG prak.JPG
У рамках практики у 2005-2010 роках дев'ять студентів реалізувало піврічні дослідницькі ґранти у  Львівському університеті ім. І. Франка, які надає Міністерство науки і вищої освіти Польщі.

P1010005.JPG 800px_University_Lviv_2009_1.JPG 800px_________________________________.JPG

 

 

Н а ш і  в и к л а д а ч і

Kadra.jpg

Беззаперечною перевагою прикладної лінгвістики (англійсько-української) є її викладачі: спеціалісти з мови і культури обидвох мовних територій - англійської і української.

 

Крім мовознавців, які навчають англійської мови, заняття ведуть носії української мови, професійні перекладачі, фахівці з літератури і культури, а навіть підприємці, які діляться своїм досвідом.

 

Науково-дидактичні кадри прикладної лінгвістики (англійсько-української) - це викладачі трьох найважливіших наукових центрів нашого регіону:

 

  • Ягеллонського університету

 

  • Львівського національного університету ім.І.Франка

 

  • Університуту ім. Шафарика в Кошице.

 

 

00.JPGН а б і р  н а  н а в ч а н н я

 

I термін подання документів - до 31 липня 2014 року

II термін подання документів - 4 жовтня 2014 року

 

Приймальна комісія  (а також інформаційний центр) для іноземців міститься в приміщенні бібліотеки Державної вищої східноєвропейської школи, кабінет №1.

тел. 16 7355204

e-mail:

 

Умовою подання документів на навчання в ДВСШ є попередня електронна реєстрація, після якої абітурієнтові слід особисто подати відповідні документи, перераховані нижче:

Електронна реєстрація:

wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

Документи для іноземців:

Для всіх іноземних абітурієнтів незалежно від того, на якій основі навчатимуться:

 

1. Анкета, заповнена абітурієнтом;

2. Легалізований або розглянутий апостиль чи інший документ, який отриманий за кордоном і  який надає  право клопотатися про прийняття на навчання у вишах будь-якого типу в державі, в системі якої діяла (чи діє)установа, що видає цей документ, котрий визнається рівнозначним до польського атестата зрілості згідно з правилами;

3. Медична довідка, яка підтверджує, що немає жодних протипоказань для навчання на даній спеціальності (для абітурієнтів без Карти поляка);

4. Сертифікат про знання польської мови або підтвердження навчального закладу, який приймає, що підготовка і рівень володіння польською мовою дозволяють навчатися у польському виші;

5. Страховий поліс у випадку хвороби або нещасних випадків під час навчання в Польщі (для абітурієнтів без Карти поляка) або Європейська карта медичного страхування чи документ, що підтверджує страхування в Національному фонді охорони здоров"я (Narodowym Funduszu Zdrowia) одразу після прийому на навчання (для абітурієнтів з Картою поляка);

6. 2 фотографії (розмір 37x52 мм);

7. Віза або карта постійного проживання чи інший документ, який дає право перебувати на території РП

8. Затверджена копія закордонного паспорта (сторінка з фотографією і номером, серією)

9. Квитанція про оплату реєстрації абітурієнтом.

 

Усі іноземні документи повинні бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем з Польщі. Контакт: osolarz@poczta.onet.pl

 

Гуртожиток:

У Державній вищій східноєвропейській школі є Будинок студента (гуртожиток, пол. Dom Studenta).
Місячна оплата в  2013/2014 навчальному році для студентів ДВСШ становила:

- місце в 3-місній кімнаті - 285 злотих

- місце в 4-місній кімнаті - 240 злотих

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!