PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Informacje o socjologii i kierunku studiów dla kandydatów » Dlaczego warto studiować socjologię?

Dlaczego warto studiować socjologię?

Dlaczego warto studiować socjologię?

Czytając gazety, oglądając telewizję lub przeglądając portale internetowe współczesny człowiek otrzymuje olbrzymią dawkę różnorodnych informacji. Świat w którym żyjemy stał się szybszy, bardziej różnorodny i dynamiczny. Coraz częściej potrzebujemy wiedzy w jaki sposób poradzić sobie
z takim natłokiem informacji, potrzebujemy narzędzi umożliwiających rozróżnienie rzeczy wartościowych od tych nic nie znaczących. Wybierając studia powinniśmy kierować się nie tylko względami czysto praktycznymi, choć takie oczywiście również są istotne, ale także pragnieniem nabycia umiejętności poznawczych, interpersonalnych czy intelektualnych. Wszystkie one niezbędne są do świadomego i aktywnego funkcjonowania w dzisiejszej globalnej rzeczywistości. Działanie kreatywne i adekwatne do swoich własnych pragnień i celów oraz elastyczność niezbędną we współczesnym świecie zapewniają właśnie studia socjologiczne. Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości. Socjologia daje również możliwość zrozumienia podstawowych procesów jakie rządzą działaniem jednostek, grup, społeczeństw. Wiedza ta przekłada się na działania i umiejętności praktyczne, na zdolność stosowania narzędzi i technik wykorzystywanych w firmach, organizacjach czy instytucjach prywatnych oraz publicznych. Absolwenci socjologii rozumieją świat w którym żyją, są w stanie świadomie podejmować decyzje dotyczące zarówno swojego kraju jak i swojego osobistego życia.

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!