PL EN UA
Strona Główna » Projektowanie graficzne » Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dom Studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Regulamin stypendialny 2017/2018

Regulamin stypendialny 2017/2018

Obrona pracy dyplomowej

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie ISP:

 

  • pracę dyplomową w 3 egzemplarzach,
  • dokumentację pracy w wersji elektronicznej 3x,
  • 4 zdjęcia w formacie 45x65 mm,
  • dowód wniesienia opłaty w wysokości 60,00 zł.

Ponadto należy dokonać rozliczenia z uczelnią, tzn. złożyć:

  • indeks,
  • dzienniczek praktyk,
  • kartę obiegową.

 

Absolwenci nie rozliczeni z uczelnią nie będą mogli odebrać dyplomu.

Zgłoszenie tematów pracy dyplomowej

Zgłoszenie tematów pracy dyplomowej 2017/2018

Prawa autorskie

Uchwała Senatu PWSW nr 16/2015 o prawach autorskich
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!