PL EN UA
Strona Główna » Student » Dział Nauczania » Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Podania do Prorektora ds. kształcenia

Procedura dotycząca składania przez studentów podań do Prorektora ds. kształcenia:
  1. Podanie należy składać w sekretariacie właściwego dla studenta Instytutu PWSW w Przemyślu.
  2. Podanie powinno zawierać opinię właściwego dla studenta  Dyrektora Instytutu PWSW w Przemyślu.
  3. Podanie powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, adres do korespondencji, kierunek i rok studiów oraz całkowity opis sprawy.
  4. Podanie powinno zawierać kompletną dokumentację sporawy (kopia karty egzaminacyjnej, indeksu, decyzji lub innego dokumentu mogącego stanowić dowód w sprawie).
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!