PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Granty i Wnioski Stypendialne

Granty i Wnioski Stypendialne

granty_baner1.gif

 

P_Szelag.jpg

Pani Dr Paulina SzelągWykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW Koordynator ds. grantów i wniosków badawczych Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (specjalność – stosunki międzynarodowe) Pracę doktorską poświęciła współpracy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w zapobieganiu konfliktom oraz ich roli w przywracaniu pokoju i stabilizacji na obszarach pokonfliktowych na przykładzie Kosowa. Autorka dwudziestu publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych oraz studiów nad bezpieczeństwem. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. Kanada, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Turcja). W latach 2012-2016 jej działalność naukowo-badawcza została dofinansowana m.in. przez: Brown University, St. Gallen University, the Academic Association for Contemporary European Studies, European Forum Alpbach, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in.: konflikty etniczne w Europie, integracja europejska państw bałkańskich, polityczny wymiar współpracy transatlantyckiej.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!