PL EN UA
Strona Główna » Biblioteka » Historia

Historia

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) funkcjonuje od 2001 roku. Księgozbiór Biblioteki tworzony był od podstaw. Początkowo większość stanowiły dary przekazywane przez wydawnictwa, głównie uczelniane, towarzystwa naukowe oraz książki przekazane przez darczyńców prywatnych. Wraz z działalnością biblioteczną na bieżąco realizowane były zakupy podręczników niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego.
W styczniu 2003 roku Senat PWSZ zatwierdził "Regulamin Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu" i z dniem 10 stycznia 2003 roku Biblioteka rozpoczęła działalność dla studentów, wykładowców PWSZ oraz czytelników spoza uczelni. Początkowo praca skupiona była na udzielaniu informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej oraz udostępnianiu księgozbioru na miejscu. Z dniem 3 marca 2003 roku Biblioteka rozpoczęła wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.

Obecnie Biblioteka pełni funkcję biblioteki uczelnianej i wraz z bibliotekami instuytutowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów informacyjnych, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, prowadzenie dydaktyki biblioteczno-informacyjnej.

Do 2007 roku Biblioteka Uczelniana mieściła się w Pałacu Lubomirskich.

W grudniu 2005 roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu Biblioteki Uczelnianej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku oddano do użytku nowoczesny kompleks biblioteczny składający się z magazynu książek oraz pomieszczeń dla czytelników m.in. Wypożyczalni, komputerowych katalogów oraz czterech czytelni - Głównej, Czasopism, Księgozbioru im. red. Marka Cara oraz Czytelni Komputerowej ze stanowiskami  z dostępem do Internetu.

Czytelnia Czasopism
Czytelnia Czasopism
Czytelnia Komputerowa
Czytelnia Komputerowa

Biblioteka Uczelniana posiada komputerowy katalog biblioteczny MAK. Od grudnia 2004 roku katalog jest dostępny również na stronie internetowej Biblioteki.
W obrębie katalogu elektronicznego znajdują się:

  • Katalog Główny
  • Katalog Czasopism
  • Księgozbiór prof. Tomasza Strzembosza - dar przekazany przez Panią Marylę Strzembosz
  • Katalog Nowości
  • Dar Biblioteki Narodowej - dublety przekazane przez BN
  • Mapy - katalog zbiorów kartograficznych
  • Publikacje pracowników naukowych PWSW
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!