PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria transportu i logistyki

Inżynieria transportu i logistyki

 

PLAKAT_STRONA.jpg

 

 


Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.9

37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 62

itl@pwsw.eu

 

Dyrektor Instytutu 

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

 

Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

 

Sekretariat Instytutu

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek -piątek od 7:30-15:30

czynny dla studentów: poniedziałek-piątek od 10:00-14:00

 

 

Szanowni Kandydaci,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki - profil praktyczny w trybie stacjonarnym (bezpłatnym). 

Profil praktyczny oznacza, że studia trwają 4 lata  (tj. 7 semestrów + 8 semestr - 3 miesięczna praktyka zawodowa w wybranym zakładzie przemysłowym, połączona z projektem inżynierskim).

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera, który przygotowują absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

itl_1.jpg 

 

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki ma na celu kształcenie inżynierów - specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 

Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

itl_2.jpg

 

 

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki" posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
 • optymalizacji kosztów logistycznych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • projektowania usług logistycznych,
 • zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
 • organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki" są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci kierunku studiów „Inżynieria transportu i logistyki" mogą podjąć pracę jako:

 • menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierowie utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • inżynierowie przedsiębiorstw zajmujących się transportem, logistyką, spedycją
 • inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • inżynierowie jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.

itl_3.jpg 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!