PL EN UA
Strona Główna » Anglistyka » Kadra

Kadra

Prof. dr hab. Pavel Stekauer - absolwent Wydziału Humanistycznego UPJŠ w Preszowie, gdzie również doktoryzował się. Habilitacja na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Obecnie zajmuje pozycje Professor in English Linguistics, Department of British and American Studies na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu P. J. Šafárika w Koszycach (Słowacja) oraz Professor in English Linguistics na wydziale Filologia Angielska Universytetu Rzeszowskiego. Prowadzone kursy: Introduction to Linguistics, Lexicology, Word-Formation, Lexical Semantics, Morphology, Linguistic Typology and Universals. więcej »
Dr hab. prof. PWSW Agnieszka Korniejenko – absolwentka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (1996), Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodowych szkół ukrainoznawczych w Kijowie i Lwowie. Przebywała na kilku stażach zagranicznych (Ukrainia, Czechy w latach 1992-1998), otrzymała nagrodę w konkursie im. Szaniawskiego (1999) oraz dwukrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999, 2011) więcej »
30.04.2012, 12:44
Dr Oksana Baraniwska - filolog, językoznawca. 1994–1999 studia magisterskie na Uniwersytecie Przykarpackim im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Wydział Filologiczny, specjalność polonistyka i ukrainistyka), praca magisterska – „Polsko-ukraińskie wpływy wzajemne w antroponimii języków spokrewnionych”. 1999–2003 – studia doktoranckie w Instytucie Językoznawstwa im. O. Potebni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (specjalność języki słowiańskie), praca doktorska – „Zdania złożone z podrzędnymi przydawkowymi we współczesnym języku polskim” więcej »
30.04.2012, 12:43
Dr Paweł Krupa – filolog, literaturoznawca, doktorant na Katedrze Ukrainistyki UJ, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne” (Kraków). Zakres prowadzonych badań: debata literacka lat 20., ukraiński modernizm, publicystyka Mykoły Chwylowego. Prowadzone przedmioty: historia literatury ukraińskiej, literatura zachodnioeuropejska więcej »
30.04.2012, 12:42
30.04.2012, 12:41
Dr prof. nadzw. Olha Luchuk — filolog, literaturoznawca, anglista i ukrainista. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki (Ukraina); profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologicznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (Polska). więcej »
30.04.2012, 12:39
Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. 1994–1999 – studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), praca magisterska – „Poetyka zaklęć ukraińskich”. 1999–2003 – studia doktoranckie we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (Katedra Folklorystyki), praca doktorska – „Ukraińskie zaklęcia ludowe – zagadnienia pochodzenia i poetyki” więcej »
30.04.2012, 12:32
Dr Anatol Szewel - anglista, filolog, tłumacz, nauczyciel. Studia magisterskie na Uniwersytecie w Użhorodzie, doktoranckie na Uniwersytecie Lwowskim, obrona doktoratu w 1987 roku. Pierwsza praca w Przemyślu w Zespole Szkół nr 4, Liceum nr 1, NKJO, szkoła języków obcych Meteinander. Od 1999 roku praca na Uniwersytecie Rzeszowskim, od 2008 w PWSW w Przemyślu więcej »
30.04.2012, 12:31
mgr Tatiana Turczyn – absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Tarnopolu o specjalności filologia ukraińska. W latach 2001-2005 studia doktoranckie w Państwowym Drohobyckim Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki o specjalności psychologia rozwojowa i wychowawcza. W 2009 r. obroniona praca doktorska na temat "Rozwój refleksji osobowościowej u nastolatków przy pomocy literatury pięknej” więcej »
30.04.2012, 12:20
30.04.2012, 12:19
Dr Jacek Rachfał - nauczyciel języka angielskiego od 1984 r. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył kursy zawodowe w Dublinie, Canterbury i Liverpool. Od 1990 pracownik NKJO w Przemyślu. Od 2009 pracownik PWSW w Przemyślu na stanowisku wykładowcy. Praca doktorska z dziedziny językoznawstwa obroniona w 2014 roku. więcej »
29.01.2015, 16:14
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 14]
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!