PL EN UA
Strona Główna » Bezpieczeństwo i produkcja żywności » Kadra

Kadra

 

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku akademickim 2017/2018

na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności:

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. Danuta Borkowska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. Wiesław Barabasz

dr hab. inż. prof. PWSW Mariusz Witczak

dr inż. Maria Walczycka

dr inz. Greta Adamczyk

dr inż. Karol Krajewski

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Tomasz Cebulak

dr inż. Anna Pikulicka  

dr inż. Grzegorz Kasprzyk

dr Krystian Popławski

dr Maria Stryczek

dr Ryszard Stagraczyński

mgr inż. Kornelia Tomczyk

mgr inż. Danuta Olejarka

mgr Rafał Wiśniewski

 

 

Opiekunowie studentów w roku akademickim 2017/2018 :

I rok - dr inż. Karol Krajewski

II rok -  prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka

III rok -  dr hab. inż. prof. PWSW Mariusz Witczak

IV rok -  dr inż. Greta Adamczyk

 


 

 


[Strona główna kierunku] [Dyżury pracowników kierunku]

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!