PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Centrum Badań nad Młodzieżą » Kadra

Kadra

Piotr Długosz Data publikacji: 03.06.2009, 10:30  |  Aktualizacja: 15.04.2011, 11:46

Doktor socjologii, wykładowca  PWSW

Wykształcenie:

 • 2006 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, doktorat nauk humanistycznych

w zakresie socjologii: praca ,,Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu".

 • 1994-1999-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), magisterium w zakresie socjologii uzyskane za pracę: ,,Psychospołeczne konsekwencje transformacji ustrojowej (Na przykładzie młodzieży szkół ponadpodstawowych Rzeszowa)". 

 

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia młodzieży
 • socjologia zmiany społecznej
 • socjologia regionu
 • metodologia socjologii

 

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia, (z M. Niezgodą). Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
 • Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza, Impuls, Kraków 2009, 2010, 2011
 • Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Nomos, Kraków 2008.
 • Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, Nomos, Kraków 2005.

 

Artykuły:

 • Młodzież  pogranicza a modernizacja peryferii, Krakowskie Studia Małopolskie15/ 2011.
 • Charakterystyka badanych regionów: Małopolska, Podkarpacie, Śląsk, w: M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2011, s.86-101.
 • Elitaryzm versus egalitaryzm systemu oświatowego. Analiza aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów Polski południowej, w: M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2011, s. 133-177.
 • Młodzież  pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Nomos. 2010, S327-337.
 • Orientacje życiowe młodzieży Podkarpacia, w: M. Chodkowska, A. Mach, Wychowanie w środowisku. Wydawnictwo UR, 2010,s.237-247.
 • Młodzież Podkarpacia w obliczu zmiany społecznej, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", Zarządzanie i Marketing. Nr 4/2009. s.75-97.
 • Segregacja w oświacie na przykładzie gimnazjalistów polski południowej. Krakowskie Studia Małopolskie13/ 2009.s.7-30.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, w: M. Malikowski, Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Rzeszów: Wydawnictwo UR 2008, s.131-146.
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia, w: A. Karpińska(red.), Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie 2008,s.134-144.
 • Homo Internetus wśród młodzieży pogranicza. Świętokrzyskie Zeszyty Naukowe 2008,
  s. 267-288.
 • Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza. Rocznik Przemyski, seria Socjologia, nr 1, Przemyskie Towarzystwo Naukowe, Przemyśl 2008.
 • Studenci Podkarpacia na początku XXI wieku. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 12/2008.
 • Młodzież pogranicza w europejskim domu. Krakowskie Studia Małopolskie. Nr 11/2007,
  s. 157-172.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży, Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania -Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 2006, s.19-31.
 • Lęki i nadzieje młodego pokolenia, w: A. Klim-Klimaszewska, Pedagog jednej czy wielu dróg? Siedlce: Akademia Podlaska 2005, s.17-29.
 • Młodzież wiejska Podkarpacia na przełomie wieków. ,,Wieś i Rolnictwo". nr 3/2004, s.148-165.
 • Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia. w: J. Jaremczuk (red.).  Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania 2004, s.339-352.
 • Młodzież w dobie transformacji, w: B. Blachnicki(red.). Podkarpacie w procesie Transformacji. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno -Gospodarcza 2002, s. 169-195.
 • Eurosceptycy czy euroentuzjaści? Stosunek młodzieży do integracji z Unią Europejską. ,,Tyczyńskie Zeszyty Naukowe". nr1/2002, s. 57-73.
 • Transformacyjna trauma a młode pokolenie. w: E. Moczuk (red.) Czy patologie społeczne? Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2002,s.81-88.
 • Aspiracje młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia. Rzeszów 2006, Wyższa Szkoła Zarządzania i BD Center.
 • Aspiracje studentów rzeszowskich uczelni. Raport z badań. Rzeszów 2006, Wyższa Szkoła Zarządzania i BD Center.

 

Recenzje:

 • Młode pokolenie wsi ,,barometrem zmiany"? Rec. z: K. Gorlach, Z. Seręga, Z. Drąg. Młode Pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji
  z Unią Europejską. ,,Wieś i Rolnictwo". nr 1/2004, 149-157.
 • Badanie struktury społecznej ,,z młodzieżą w tle". Rec. z: B.W. Mach. Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989. ,,Kultura
  i Społeczeństwo" nr 2/2004. s.204-207.

 

Wybrany udział w konferencjach:

 • IX 2000-XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny  Rzeszów - Tyczyn, referat: Transformacyjna trauma, a młode pokolenie.
 • V 2003 - ,,Globalization and Integration Processes in Modern World: challeges and chances for Ukraine"(org. Uniwersytet Lwowski), referat: Integracja europejska a lęki i nadzieje młodego pokolenia.
 • IX 2004-,,Uwarunkowania przedsiębiorczości"(org. PWSZ w Tarnobrzegu), referat: Duch przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Podkarpacia.
 • VI 2004-,,Z ekonomią na ty" (org. Biblioteka w Ropczycach), referat: Przedsiębiorczość wśród młodzieży powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 
 • XII 2004 - ,,Podkarpacie w świetle dotychczasowych badań socjologicznych" (org. URZ - UJ) referat: Młode Pokolenie Podkarpacia.
 • VI 2006 - ,,15 Lat Prywatyzacji w Polsce" (org. WSZ w Rzeszowie). Referat: Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackiej młodzieży. 
 • X 2006- ,,Integracja europejska a rynek pracy. Aspekty społeczne, polityczne
  i gospodarcze" (org. Uniwersytet Rzeszowski). Referat: ,,Aspiracje zawodowe studentów rzeszowskich uczelni".
 • IV 2007 - ,,Rynek pracy i przedsiębiorczość w województwie podkarpackim" (org. RARR Rzeszów). Referat: ,,Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży Podkarpacia".
 • VI 2007-,,Codzienność regionu pogranicza-aspekt społeczno-polityczny" (org. WSSG Tyczyn). Referat: ,, Młodzież pogranicza - ciągłość i zmiana".
 • VIII 2007-,,Młodzież Podkarpacia -aspiracje edukacyjne i zawodowe" (org. CKPiDN Mielec)
 • XI 2007- Konferencja Instytutu Socjologii. (org. PWSW). Referat: ,,Dezintegracja pozytywna podkarpackiego społeczeństwa na przykładzie młodzieży".
 • VI 2008-,,Comunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie" (org. UJ, Kraków). Referat: ,,Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości".
 • IX 2008-,,Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych".(org. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bogusława Markowskiego). Referat: ,,Homo internetus wśród młodzieży pogranicza".
 • X. 2008-,,Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości - inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych". (org. Uniwersytet Rzeszowski). Referat: ,,Orientacje społeczne młodzieży Podkarpacia".

 

Udział w projektach badawczych:

 • Realizacja badań sondażowych: ,,Nierówności edukacyjne wśród gimnazjalistów w Polsce Południowej" w ramach projektu badawczego (1 H02E 039 30) Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego: ,,Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych
  w Polsce" - kierownik projektu Marian Niezgoda prof. Uniwersytet Jagielloński (2008-2009).
 • Badanie aspiracji życiowych maturzystów w ramach projektu: ,,Młodzież pogranicza 2009". PWSW w Przemyślu.
 • Badanie aspiracji życiowych maturzystów i gimnazjalistów w ramach projektu: ,,Młodzież pogranicza 2008". PWSW w Przemyślu.
 • Badanie aspiracji życiowych maturzystów w ramach projektu: ,,Młodzież pogranicza 2007". PWSW w Przemyślu.
 • Realizacja badań nad aspiracjami edukacyjno - zawodowymi młodzieży w ramach projektu EFS/EQUEL w 2005/2006r. BD Center-Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie.
 • Realizacja grantu badawczego-promotorskiego(2005-2006),,Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu-społeczne koszty transformacji. Strategie adaptacyjne mieszkańców Podkarpacia i ich uwarunkowania". Uniwersytet Jagielloński.
 • Badania aspiracji edukacyjno-zawodowych maturzystów powiatu ropczycko- sędziszowskiego w 2001 r.  Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.

 

Informacje dodatkowe:

 • Ekspert zewnętrzny problematyki: ,,Zrównoważony Rozwój Polski"  w projekcie badawczym Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 • Ekspertyzy metodologiczne dla PUP w Leżajsku przy projekcie „Aktywni, wartościowi, potrzebni - po 50-tce w powiecie leżajskim"(2008).
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!