PL EN UA
Strona Główna » Politologia » Kadra

Kadra

Nauczyciele akademiccy
prowadzący zajęcia na kierunku POLITOLOGIA
w
Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii
w roku akademickim 2016/2017

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki
prof. dr hab. Jan Draus
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
prof. dr hab. Ryszard Terlecki
dr hab. Ryszard Kata, prof. PWSW
dr hab. Dominik Sieklucki
dr Dariusz Iwaneczko
dr Andrzej Kawecki
dr Małgorzata Kuźbida
dr Agnieszka Pieniążek
dr Marek Ruba
dr Paweł Ścigaj
dr Zbigniew K. Wójcik
dr Roman Zdybel
mgr Ewa Draus
mgr Beata Gocko
mgr Tomasz Olejarz
mgr Tomasz J. Filozof
mgr Rafał Korczyński

 


Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Politologia
w roku akademickim 2016/17:

 

I rok

dr Agnieszka Pieniążek

 

II rok

mgr Tomasz Olejarz

 

III rok

mgr Ewa Draus

 

 

 

Koordynator ds. programu ERASMUS+

dr Małgorzata Kuźbida

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!