PL EN UA
Strona Główna » Polonistyka » Kadra

Kadra

28.05.2014, 11:24
Beata Bartman - reporterka i wydawca programu informacyjnego " Aktualności " TVP Rzeszów. Autorka ponad 5 tysięcy materiałów przygotowanych na antenę regionalną i ogólnopolską. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. więcej »
Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski - Prof. zw. UJ, prodziekan Wydziału Polonistyki UJ; w latach 2004-2005 dyrektor Instytutu Polonistyki PWSW w Przemyślu. Kierownik Zakładu Literatury XX wieku i Teorii Literatury Instytutu Polonistyki PWSW; członek Jury Literackiej Nagrody Nike (2003-2005 );członek jury Nagrody im. Kościelskich, członek zarządu PEN-Clubu, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. więcej »
Polonista, historyk literatury specjalizujący się w badaniu literatury późnego oświecenia i romantyzmu. Głównym przedmiotem prac naukowych Artura Timofiejewa jest okres przełomu oświeceniowo-romantycznego w literaturze polskiej oraz jego konsekwencje w twórczości pisarzy 1. poł. XIX w. Interesują go także wybrane zagadnienia romantyzmu krajowego doby międzypowstaniowej. Swoje dociekania badawcze koncentruje przede wszystkim na dorobku literackim ważnych w procesie przemian estetyczno-ideowych na styku XVIII i XIX w. autorów (Cypriana Godebskiego, Franciszka Morawskiego) oraz na fenomenie poezji legionowej doby napoleońskiej. Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 2002 r. prezes Oddziału Lubelskiego TLiAM), członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wincenty Pol - fascynacje literaturą i krajobrazem" Lublin-Lwów 9-12 maja 2007 r. (sekretarz komitetu organizacyjnego, współredaktor naukowy księgi pokonferencyjnej). a w 2009 r. ogólnopolskich konferencji naukowych „Rok 1809 w literaturze i sztuce" i „Wincenty Pol - tradycja retoryczna czy romantyczna swoboda?". więcej »
15.12.2009, 13:38
polonista, literaturoznawca, starszy wykładowca w Instytucie Polonistyki PWSW. więcej »
04.03.2010, 13:27
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończył studia polonistyczne (1999), a następnie obronił doktorat (2005) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 prowadzi zajęcia w Instytucie Polonistyki PWSW w Przemyślu. Autor m.in. książek: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny (Kraków 2000), Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków 2006). Opracował Wybór pism krytycznych Stefana Napierskiego (Kraków 2009). więcej »
15.12.2009, 13:33
04.03.2010, 13:19
Dr hab. Andrzej Juszczyk - literaturoznawca, dziennikarz, publicysta. Dyrektor Instytutu Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Jako naukowiec zajmuje się kulturą popularną, literaturą fantastyczną, muzyką rockową. Jako dziennikarz od 20 lat współpracuje z prasą lokalną, jest stałym felietonistą „Życia Podkarpackiego”. W wolnym czasie – muzyk i kompozytor. więcej »
04.03.2010, 09:05
15.12.2009, 13:34
polonistka, absolwentka PWSW w Przemyślu, następnie UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka UMCS. W ramach zagadnień językoznawczych zgłębia problemy semantyki tekstu artystycznego. więcej »
13.02.2014, 10:10
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!