PL EN UA
Strona Główna » Ukraine » Факультети ДСУ

Факультети ДСУ

Дердавний Східноєвропейський Університет в Перемишлі має багатий вибір факультетів та поділяється на чотири основні інститути:

 

 

Гуманітарний інститут

 

Англійська філологія

Польська філологія    

Прикладна лінгвістика  

Історія     

 

Інститут суспільних наук

                                                         

Політологія                                    

Соціологія

Міжнародні відносини                                         

 

Інститут архітектурного мистецтва

 

Архітектура інтер’єрів

Графічне проектування

 

Інститут технічних наук

                                                                                                                                                      

Безпека та виробництво продуктів харчування

Інжинерія Середовища

Інженерія транспорту і логістики

Мехатроніка

                                                        

 

На кожному із згаданих факультетів студенти можуть вибирати спеціальності, які їх зацікавлять.

 

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

__b_4b27622b373fd2cde5435651b4164f56_1.jpg

Англійська філологія

Студенти англійської філології здобувають всебічні знання з англійської мови, історії, літератури та англомовної культури. Навчання ведеться на базі чотирьох тематичних блоків: літературознавство, мовознавство, глоттодидактика та культурознавство.

Метою навчання студента у сфері практичного пізнання англійської мови є досягнення рівня знання мови близького рідній мові (near-native).

Кадри, що навчають англійської мови - це спеціалісти з історії та теорії літератури англомовного простору, культурознавства та лінгвістики, а також методики навчання англійської мови, як іноземної мови.

Спеціальності: вчительська та трансляційна. 

 

Польська філологія

 

10845898_761273067280031_4287261661617391454_n.jpg

 

 

Протягом трьох років навчання студенти можуть познайомитись з найновішою польською та зарубіжною літературою, історією польської та світової літератури, здобути сучасні лінгвістичні знання, а також сформувати практичні комунікативні вміння, придатні під час роботи в школі, в публічному та щоденному житті, в роботі редактора, видавця, прес-секретаря чи спеціаліста в справах public relations.

Крім полоністичного канону пропонуються цікаві загальноосвітні предмети такі, як: філософія, культурознавство, історія Польщі та світу, інформатика, а також блок предметів до вибору (фільм, сучасне мистецтво, психологія перцепції творів мистецтва, мовний образ світу, популярна література, риторика і т.п.)

Спеціальності: журналістська та вчительська.

 

 

Прикладна лінгвістика (англійсько-українська)

5.jpg

 

Прикладна лінгвістика є напрямком,     що полягає на інтенсивному вивченні двох іноземних мов: англійської та української. Характер навчання за двома напрямками дозволяє отримати компетенції та повноваження для навчання та перекладу в сфері обох згаданих мов.

Випускники прикладної лінгвістики можуть знайти працевлаштування всюди там, де вимагається знання іноземних мов та іншомовні контакти: в міжнародних організаціях, освітніх закладах, установах державної та самоврядної адміністрації, позаурядових організаціях, туристичних агенціях, видавництвах, транспортних фірмах, бюро перекладів та бізнесі.

Спеціальності: вчительська, перекладацька.

 

 

59589_115664281929532_1986054650_n.jpg

Історія

 

IMG_1775.JPG

 

 

Випускники історичного факультету - це гуманісти, що мають широкі знання про минуле, суспільні науки, культуру, мистецтво, демографію та статистику. Історична освіта формує допитливість в задаванні питань і формулюванні висновків, синтетичне та аналітичне мислення, вміння відчитування інформацію з першоджерел та  її інтерпретації.

Випускники історичного факультету можуть працевлаштуватись, між іншим, як вчителі, працівники наукових та загальнокультурних  установ, журналісти, туристичні екскурсоводи та гіди екскурсій (завдяки введенню до програми двох професійних курсів - гіда екскурсій та екскурсовода-провідника по регіоні), працівники бюро, архівісти, музеєзнавці, менеджери та аніматори культури.

 

Спеціальності: вчительська та міжнародний туризм.

 

__b_68bc4dfb4a6b74c8f219251df6826b8f.jpg

 

 

__b_dbd6c903a96648da073fd89ba59b1726.jpg

 


 

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

Політологія

Студенти політології здобудуть теоретичні знання в сфері політологічного стандарту, регіональної політики та громадської адміністрації, а також з питань, пов'язаних з адміністративним, економічним, цивільним, європейським та трудовим правом. Здобудуть також знання, що стосуються, між іншим, програмування, функціонування та абсорбції європейських структурних фондів.

Політологія в ДСУ гарантує отримання ретельних професійних кваліфікацій, необхідних для працевлаштування в установах громадського життя: державних та самоврядних адміністраціях, урядових та регіональних агенціях, фундаціях, позаурядових організаціях, місцевих та регіональних засобах масової інформації і т. п.

Спеціальності: регіональна адміністрація, громадська безпека.

 

Spotkania.jpeg

 

Соціологія

Соціологія - це наука, що систематично досліджує функціонування та зміни       в суспільстві. Соціологи досліджують суспільні правила, процеси та структури, котрі об'єднують та ділять людей, створюють або є проявом зв'язку між людьми, а також процес їх змін. Соціологи досліджують одиниці, які є членами суспільних груп та міжлюдські відносини (наприклад родинні, спільноти, товариства та інші). 

Випускник матиме знання, що дозволять досліджувати суспільні явища та процеси а також, з'ясувати, чим зумовлені суспільні зміни. Користуватиметься сучасними методами та техніками аналізу суспільних явищ та процесів з використанням комп'ютерних програм. Випускник буде також підготовлений до самостійної реалізації громадських досліджень.

 

PICT1268.JPG

 

Спеціальності: родинний куратор, суспільна профілактика та ресоціалізація, соціологія ринку праці, соціологія прикордонних районів з митною спеціалізацією, мультимедійна комунікація та public relations.

 

 

Міжнароджні відносини

Міжнародні відносини - це сучасний міждисциплінарний напрямок, що займається дослідженням офіційних політичних відносин між державами, їх господарських, фінансових, економічних, культурних та наукових контактів. Це напрямок для людей, що прагнуть пізнати реальність у багатьох площинах: політичній, економічній та суспільній.

XX2.jpg

 

Міжнародні відносини - це сучасний міждисциплінарний напрямок, що займається дослідженням офіційних політичних відносин між державами, їх господарських, фінансових, економічних, культурних та наукових контактів. Це напрямок для людей, що прагнуть пізнати реальність у багатьох площинах: політичній, економічній та суспільній.

_Y4A0805.jpg

Випускник матиме знання в сфері економічних, суспільних, правових та політичних наук, які дозволять пізнати та зрозуміти механізми функціонування міжнародних відносин та світової економіки. Здобуде навички аналізування державних проблем в міжнародній перспективі.

Випускники Міжнародних відносин будуть підготовлені до праці в державних та самоврядних адміністраціях, в установах, службах та підприємствах, що працюють в сфері безпеки та оборони, установах Євросоюзу, міжнародних організаціях за кордоном та в Польщі, дипломатичних та консульських установах, товариствах, що займаються міжнародною співпрацею.

Спеціальності: міжнародна безпека, міжнародний бізнес.


 

 

 

 

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРНОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура інтер'єрів

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!