PL EN UA
Strona Główna » Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki

Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki

logo_nowe.jpg 

Podkarpackie Forum Transportu i logistyki

 

29-30 czerwca 2017 r. Przemyśl PWSW w Przemyślu

 

Forum zostało zorganizowane z uwagi na uzasadnioną konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających na celu wzmocnienie rozwoju infrastruktury logistycznej w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu oraz promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji.

Tematyka forum obejmuje problematykę rozwoju gospodarczego w aspekcie wzmacniania stanu i zasobów infrastruktury oraz wykorzystania położenia geograficznego regionu. Główne nurty dyskusji i rozważań naukowych skupiają się wokół następujących zagadnień: komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego, możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu, innowacyjne technologie w transporcie, rozwój logistyki miejskiej, rola funduszy UE w rozwoju regionalnym, organy Państwa oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL.

Forum ma charakter dwuwątkowy, adresowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Niezmiernie wartościowa jest także forma wydarzenia dająca możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkiem akademickim, a podmiotami gospodarczymi.

Honorowymi patronami wydarzenia są Marszałek Sejmu, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

patronat_medialny.jpg
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!