PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria środowiska » Konferencja Inżynieria dla Środowiska

Konferencja Inżynieria dla Środowiska

tlo_naglowek.jpg


CEL KONFERENCJI


zuw_m1.jpg

 

Konferencja "Inżynieria dla Środowiska odbyła się w dniach 15-16 września 2015 roku. Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć techniki w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz instytucjami, organizacjami i zakładami zajmującymi się tą tematyką w sposób praktyczny.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji zarówno naukowców, jak i praktyków z szeroko rozumianej dziedziny inżynierii środowiska, w tym między innymi: zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na rzecz ochrony środowiska, energii odnawialnej, budownictwa energooszczędnego, gospodarki i inżynierii wodnej, oczyszczania wód i ścieków, ochrony powietrza wód i gleby, gospodarki odpadami, odzysku materiałów i surowców z odpadów i ścieków, monitoringu środowiska, zastosowania technik komputerowych w modelowaniu procesów technologicznych i ich oddziaływania na środowisko, badań i modelowania zjawisk zachodzących w środowisku, regulacji prawnych dotyczących oddziaływania i korzystania ze środowiska.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI


water_quality225.jpg

Z uwagi na proponowany zakres poruszanej problematyki ramowy plan konferencji obejmujmował na­stępujące obszary tematyczne:

- monitoring i zarządzanie środowiskiem,
- ochrona powietrza, wód i gleby,
- energia odnawialna,
- technologie energooszczędne,
- hydrologia i gospodarka wodna,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- technologia wód i ścieków,
- gospodarka odpadami,
- ochrona zasobów naturalnych,
- prawo w inżynierii środowiska.

zip_ioze225.jpg
panel___kopia225.jpg
zapora.jpg
MATERIAŁY KONFERENCYJNE


Wszystkie zgłoszone referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, a ponadto artykuły zgłoszono jako recenzowane, po akceptacji przez Komitet Naukowy Konferencji, zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorzy umożliwili prezentację w czasie trwania konferencji posterów promujących firmy, których działalność związanych z inżynierią środowiska, a także stosujących techno­logie przyjazne środowisku oraz zajmujących się badaniami i aplikacją nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie.


Lokalizacja Instytutu:                                                                           Strona o mieście Przemyśl:


mapka_mala.JPG
kolegium_nowe___kopia300.jpg
pmsl___kopia300.jpg

 PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!