PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Konferencja 2017

Konferencja 2017

ZAGROŻENIA ŁADU SPOŁECZNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

 

 

logo__panstwowa_wyzsza_szkola_wschodnioeuropejska_w_przemyslu.jpg

 

 

 

                                                                                                                       KONFERENCJA NAUKOWA

 


ZAGROŻENIA ŁADU SPOŁECZNEGO

 

ORAZ

 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI

 

 

Zaproszenie
Pragniemy, aby nasze spotkanie było ważnym głosem w debacie na temat współczesnych zagrożeń ładu społecznego oraz bezpieczeństwa państwa. Dlatego do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy teoretyków, badaczy i praktyków, którzy interesują się ww. problematyką. Celem konferencji jest analiza sytuacji ładu społecznego i bezpieczeństwa Polski, z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń uwarunkowanych ładem globalnym. Istnieje wiele opracowań naukowych i raportów badawczych wskazujących, że spada poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej. Wyeksponowanie działań, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, a co za tym idzie także obywateli, ściśle koreluje z działaniami podejmowanymi przez służby mundurowe, m.in. przez MON, MSWiA oraz administrację publiczną, wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa państwa. 

 

Organizator konferencji (adres korespondencyjny)

Instytut Socjologii
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 4 37-700 Przemyśl
z dopiskiem:  Konferencja - bezpieczeństwo 2017

 


Oficjalna strona internetowa organizatora konferencji 

http://www.pwsw.pl/konferencja2017

 


Przesyłanie kwestionariuszy online i artykułów naukowych oraz kontakt telefoniczny


Kwestionariusze i artykuły naukowe oraz całą korespondecję z organizatorem konferencji należy kierować na adres:
e-mail: konferencja.pwsw@gmail.com

Pytania i kontakt telefoniczny:
+48 16 735 52 13 (w godzinach od 7.30 do 15.30) od poniedziałku do piątku

Data konferencji
25 maja 2017 r.

Ramowy program konferencji
08.30 - 09.45
rejestracja uczestników

od 10.00 - 12.30

panel główny (część pierwsza)

12.30  - 13.00

przerwa (kawa, herbata)

 

od 13.00 - 15.00

panele specjalistyczne (podział na grupy panelowe - zgodnie z wyborem uczestników konferencji)

 

15.30 obiad

 

16.15 - 16.30 

zakończenie konferencji i wystąpienia podsumowujące

 


 

Miejsce organizacji konferencji
Aula - Kolegium Wschodnie PWSW ul. Książąt Lubomirskich 4, Przemyśl

Ważne daty:

  • do dnia 28.02.2017 - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (przesłanie kwestionariusza w formie online);
  • do dnia 05.04.2017 - przesłanie tekstu artykułu naukowego (online na adres organizatora konferencji);
  • do dnia 05.04.2017 - dokonanie płatności za udział w konferencji (na rachunek bankowy PWSW w Przemyslu).

 

KWESTIONARIUSZ UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ Poniżej można pobrać kwestionariusz udziału w konferencji, który publikujemy jako dokeument WORD i PDF. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w formie załącznika elektronicznego na adres organizatora konferencji. Oryginał kwestionariusza (wraz z podpisem uczestnika konferencji) należy przysłać listem zwykłym lub poleconym, na adres korespondencyjny organizatora konferencji.


ZASADY EDYCJI (PRZYGOTOWANIA) ARTYKUŁU NAUKOWEGO
Poniżej prezentujemy zasady edycyjne przygotowania artykułów naukowych. Prosimy przygotować swoje artykuły zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami.


PODSTAWOWA INFORMACJA O KONFERENCJI

 

PUBLIKACJA NAUKOWA

Organizatorzy konferencji opublikują artykuły naukowe które zostaną pozytywnie zrecenzowane w monografii, która ukaże się w dniu konferencji.


OSTATECZNY PROGRAM KONFERENCJI - WYSTĄPIENIA I PANELE SPECJALISTYCZNE Program wystąpień, podział na panele problemowe i konkretne wystąpienia oraz szczegółowe określenie miejsc, gdzie odbędą się poszczególne panele specjalistyczne, organizator konferencji opublikuje poniżej do dnia 10.04.2017.

 

 

 

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!