PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria transportu i logistyki » Informacje dla kandydatów » Kto Cię będzie uczyć?

Kto Cię będzie uczyć?

kto.png
 
 

Potencjał kadrowy opiera się na osobach młodych. Kadrę ITL stanowią profesorowie i doktorzy o specjalności naukowej i bogatym dorobku w zakresie transportu, diagnostyki, zarządzania procesami logistycznymi w produkcji oraz spedycji. Wykładowcami ITL są także w dużej mierze praktycy posiadający stopień naukowy doktora. Są to wykładowcy z doświadczeniem także pozaakademickim, które w swoim życiu zawodowym zajmowały się problematyką transportu logistyki i spedycji. Są to między innymi osoby, które pracowały w transporcie, zarządzały Stacjami Kontroli Pojazdów, posiadają szereg patentów i wdrożeń w zakresie optymalizacji procesów transportowych i logistycznych, są to także przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Taki dobór kadry zapewnia, że przekazywana wiedza jest także wzbogacona licznymi przykładami praktycznymi, dzięki czemu jest zapewniona pełna spójność teorii z praktyką. Optymalny dobór kadry zapewnia, że nasi absolwenci są przygotowani bezpośrednio po studiach do pracy w firmach TSL, są także przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.

 

 

cofnij.png

 


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!