PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » O kierunku

O kierunku

Pokaz_slajd__w_programu_PowerPoint____Prezentacja1222__2013_08_27_12_54_09.jpg C z y m   j e s t  LS(a-u)?

Lingwistyka stosowana nie jest filologią.

W odróżnieniu od tradycyjnej filologii angielskiej czy polskiej kierunek ten powstał z myślą o studentach pragnących studiować równolegle nie jeden, a dwa języki obce: językiem wiodącym jest angielski, dodatkowym, którego student uczy się od podstaw, jest język ukraiński.

Cel kształcenia studenta to nie tylko osiągnięcie zaawansowanego poziomu znajomości obu języków, ale również zdobycie wiedzy z zakresu kultury, historii oraz sztuki obszaru anglojęzycznego, jak i ukraińskojęzycznego.
Liczba godzin praktycznej nauki języka angielskiego i ukraińskiego wraz z przedmiotami specjalizacyjnymi odpowiada ilości godzin nauczania jednego z wybranych języków na tradycyjnej filologii.

 

Jedyne tego typu studia w Polsce, które łączą nauczanie języka wschodnio-słowiańskiego z językiem grupy germańskiej

 

 

75926e31c29d9b_540_210_0_108_724_282.jpg

S p e c j a l i z u j e m y Dwukierunkowy charakter studiów umożliwia doskonalenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w ramach dwóch specjalizacji:

Translatorsko-językowa (TJ) - kładzie nacisk na zaawansowaną znajomość dwóch języków oraz umiejętności przekładu w obrębie języka angielskiego oraz ukraińskiego.

Specjalizacja ta powstała z myślą o osobach pracujących w środowisku międzynarodowym, w biurach tłumaczeń, wszędzie tam, gdzie potrzeba jest znajomość obu języków [Zob. Program LS(a-u)].

  

swiat.jpgInterkulturowo-biznesowa (IB) - łączy nauczanie obu języków z problematyką i umiejętnościami biznesowymi. W jej ramach student pozna angielski i ukraiński język biznesu, opanuje podstawy księgowości, poszerzy kompetencje związane z przedsiębiorczością i kreatywnością.

Specjalizacja ta powstała z myślą o przyszłych pracownikach międzynarodowych firm z branży outsourcingowej [Zob. Program LS(a-u)].

 

 

 

 

 

P1010005.JPG

J ę z y k i  w  p r a k t y c e W ramach programu lingwistyki stosowanej student odbywa w podmiotach zewnętrznych 240 godzin praktyk angielskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych.

 

Praktyki ukraińskojęzyczne realizowane są, m. in. na Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim, Uniwersytecie Lwowskim, Uniwersytecie w Czerniowcach oraz firmach zewnętrznych.

Praktyki angielskojęzyczne odbywają się w firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeń oraz na międzynarodowych szkołach letnich (Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy).

W ramach praktyk w latach 2005-2010 dziewięcioro studentów realizowało półroczne granty badawcze na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki, przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Studenci mają też możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach w ramach programu Erasmus [Zob. Wymiana międzynarodowa].

 

[Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)] [Program studiów] [Raport: języki na rynku pracy] [Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia] [Praktyki] [Nasi wykładowcy] [Studenci o nas!] [Studenckie Biuro Tłumaczeń] [Для студентів з України] [Rekrutacja] [Informacje kontaktowe] [Co nowego?] [Rozkład zajęć/konsultacje] [Dokumenty do pobrania] [Konkurs: Wielokulturowe Podkarpacie] [Oferta dla szkół Podkarpacia: wykłady otwarte] [Kursy języka ukraińskiego] [LS (a-u) na FB i YT]

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!