PL EN UA
Strona Główna » Student » Akademicki Związek Sportowy » O nas

O nas

    Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu (KU AZS PWSW) jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego. Klub powstał 6 grudnia 2002 roku, a od 2009 roku posiada osobowość prawną i ma status stowarzyszenia.

    Działalność KU AZS PWSW można podzielić na działalność sportową oraz poza sportową. Działalność sportową można podzielić na działalność sportową wewnątrz uczelni, oraz działalność sportową na zewnątrz uczelni.

    Działalność sportowa AZS PWSW na terenie uczelni to głównie organizowanie treningów dla studentów PWSW, turniejów o mistrzostwo uczelni oraz turniejów i zabaw organizowanych podczas juwenaliów organizowanych przez PWSW. Działalność na zewnątrz uczelni to uczestnictwo w grach i zabawach organizowanych podczas juwenaliów przez inne uczelnie, starty w Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia, oraz Akademickich Mistrzostw Polski Szkół Wyższych Zawodowych. KU AZS PWSW bierze udział w większości zawodów w ramach Akademickich Mistrzostw Podkarpacia.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!