PL EN UA
Strona Główna » Centrum Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych » O nas

O nas

Uczelniane Centrum Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych (CNTE) jest jednostką międzyinstytutową koordynującą działania związane z wdrożeniem i realizacją procesu dydaktycznego wspomaganego przez media elektroniczne.

 

Do zadań Centrum należy:

1) zarządzanie uczelnianą platformą edukacyjną i integrowanie jej z systemami informacyjnymi wspomagającymi procesy dydaktyczne w uczelni,

2) prowadzenie rejestru kursów e-learningowych,

3) opracowywanie standardów  metodycznych i  organizacyjno-technicznych dla prowadzonych w uczelni kursów e-learningowych,

4) weryfikowanie zgodności kursów e-learningowych z przyjętymi standardami,

5) opracowywanie  materiałów instruktażowych, publikacji oraz przeprowadzanie  szkoleń z metodyki e-learningu oraz obsługi platformy edukacyjnej dla studentów i pracowników uczelni,

6) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie metodyki i technologii kształcenia przez internet.

7) organizowanie warsztatów i konferencji naukowych w zakresie teorii i praktyki e-learningu akademickiego,

8) utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami zewnętrznymi w kraju i zagranicą w zakresie działań wspomagających zastosowanie  nowoczesnych technologii edukacyjnych w dydaktyce szkoły wyższej.

9) udział w realizacji projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych w ramach współpracy z innymi jednostkami.

 

Zespół CNTE tworzą:

- mgr Paweł Cisło - Instytut Humanistyczny

- dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - Instytut Nauk Technicznych

- dr inż. Piotr Kisiel - Instytut Sztuk Projektowych

- mgr inż. Zbigniew Mocio - administrator platformy edukacyjnej; tel. 16 7355 152; e-mail: moodle.pwsw.eu

- dr Agnieszka Pieniążek - Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

- dr inż. Stanisław Szabłowski - pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość; e-mail:

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!