PL EN UA
Strona Główna » Student » Klub Honorowych Dawców Krwi » O nas

O nas

Klub Honorowych Dawców Krwi „Studenckie Serca" w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

O tym, że krew jest potrzebna codziennie, i to w dużych ilościach, dobrze wiedzą studenci Instytutu Mechatroniki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W dniu 6 listopada 2013 r. założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

 

W dniach 30 września i 6 listopada tego roku w sali wykładowej Instytutu Mechatroniki spotkali się,  z zainteresowanymi tematem osobami, kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Krystyna Lachowicz oraz  prezes klubu HDK PCK „Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu Zdzisław Wójcik, którzy  przybliżyli im zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. W czasie spotkania poruszyli m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówili uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

Pani kierownik Lachowicz opowiedziała historię krwiodawstwa w Polsce, podkreśliła, że Czerwony Krzyż w tym roku obchodzi 150 lat działalności, a prezes Wójcik podczas spotkania omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Wręczył także chętnym studentom czyste druki „Oświadczenia woli". Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. „bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.

Podkreślono, że kobieta po oddaniu pięciu, a mężczyzna po oddaniu  sześciu litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówiono także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki, a także inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Zasygnalizowano temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info

W 2013 r. obchodzimy 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Pan Wójcik przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny". Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca, a Dni HDK PCK od 22 do 26 listopada

Efektem tego spotkania było powstanie 6 listopada 2013 r. klubu HDK PCK przy PWSW w Przemyślu, liczącego 12 osób. Prezesem jednogłośnie wybrano Dawida Żurawskiego, wiceprezesem Mateusza Strojewskiego. Sekretarzem klubu został Tomasz Kierepka, a skarbnikiem Łukasz Rysz. Wszyscy są krwiodawcami. Opiekunem klubu jest dr inż. Ireneusz Kaczmar, wykładowca PWSW, który również wcześniej oddawał krew.

Część klubowiczów już rozpoczęła swoją przygodę z krwiodawstwem. Duże zdjęcie ze spotkania założycielskiego klubu i inne przydatne informacje na temat działalności Klubu HDK, są umieszczone w gablocie w holu na parterze Kolegium Technicznego w PWSW. Planujemy także założyć Kronikę działalności krwiodawców" - mówi prezes.

Zapraszamy wykładowców oraz studentów wszystkich kierunków studiów do wstąpienia w szeregi klubu.

Z powołania, tej nowej rodziny krwiodawców, zadowolona  jest, inicjatorka powołania klubu, dr inż. Wioleta Tomaszewska-Górecka dyrektor Instytutu Mechatroniki.  „Cieszę się z tej pięknej inicjatywy i popieram ją. Deklaruję wspieranie działalności naszego klubu" -  powiedziała.

„Postawa przemyskich studentów cieszy. Ofiarując cząstkę siebie, ratują ludzi w trudnych życiowo sytuacjach, dają nadzieję chorym i ich rodzinom"- wyznała pani Lachowicz.

 

                       Tekst opracował: Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik oraz archiwum autora. Współpraca: Ireneusz Kaczmar, red. strony www:  Maciej Michalew.

Adres e-mail do kontaktu: ,

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!