PL EN UA
Strona Główna » Student » Samorząd Studentów » O nas

O nas

 

 

LOGO_URSS.png

 

 

 

URSS PWSW reprezentuje wszystkich studiujących na uczelni - studentów zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Naszym celem jest ochrona Waszych praw, godności i interesów. Wraz z władzami uczelni realizujemy zadania dotyczące dydaktyki i pomocy materialnej. Dążymy do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju.

 

Samorząd Studentów PWSW działa nieprzerwalnie od 2001 roku, składa się z przedstawicieli wszystkich Instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, przedstawicieli Samorządu Mieszkańców Domu Studenta PWSW, Przewodniczącego URSS oraz Zarządu URSS, a także Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

 

Jesteśmy Waszymi przedstawicielami w organach uczelni oraz uczestniczymy w posiedzeniach Senatu PWSW. Jako członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSW reprezentujemy studentów oraz mamy wpływ na decyzje podejmowane w ramach całej uczelni. Opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące studentów. Wchodzimy także w skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla studentów.

 

Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego. Realizujemy wiele przedsięwzięć i projektów o charakterze kulturalnym i rozrywkowym (m.in. Juwenalia, Dyskoteki, Otrzęsiny, Bale,  itp.). Organizujemy także akcje harytatywne, (m.in. takie jak świąteczne zbiórki żywności dla Domów dziecka i Domów Samotnej Matki). Wraz z HDK "Wampirki" PWSW w Przemyślu cyklicznie organizujemy akcje oddawania krwi.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów reprezentuje studentów, chroni prawa i interesy Studentów PWSW. Działa poprzez swoje organy na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu URSS oraz Regulaminu URSS PWSW w Przemyślu.

 

Członkowie URSS biorą czynny udział w posiedzeniach Senatu PWSW, wyborze Władz Rektorskich, komisjach senackich. Współpracują z Kołami Naukowymi PWSW, organizacjami studenckim oraz uczelnianymi oraz stowarzyszeniami.


Aktualności i więcej informacji na temat naszej działalności dowiesz się z naszej strony na facebooku www.facebook.com/URSSPWSW

oraz na tabilcy informacyjnej URSS (Kolegium Techniczne, obok sali nr 3.11) 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!