PL EN UA
Strona Główna » Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki » Organizatorzy Forum

Organizatorzy Forum

Rektor PWSW dr Paweł Trefler - przewodniczący

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Barbara Lulek - prof. PWSW

Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Sławomir Solecki

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Maciej Kuboń - koordynator programu sesji naukowych

mgr Beata Dudek - sekretarz

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!