PL EN UA
Strona Główna » Student » Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA REKTORA PWSW W PRZEMYŚLU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontakt:

mgr Rafał Korczyński

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, budynek Kolegium Techniczne, pokój nr 3.26

tel. 605538255

e-mail:

Dyżury: pon. - pt. 8.30-15.30.


 

Pełnomocnik Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni, tj:

1) Prowadzi działania związane z wykorzystaniem dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

2) Tworzy niepełnosprawnym studentom PWSW warunki nauki zgodne z obowiązującymi przepisami,

3) Bierze czynny udział w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych,

4) Udziela informacji niepełnosprawnym studentom i pracownikom PWSW o możliwości uzyskania pomocy,

5) Reprezentuje uczelnię na zewnątrz w sprawach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych.


 

Jak zarejestrować się w Biurze Pełnomocnika Rektora PWSW
ds. osób Niepełnosprawnych?

 

Należy złożyć ankietę wraz  z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurze przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, budynek Kolegium Techniczne, pokój nr 3.26.

 

Ankieta dostępna w sekretariacie instytutu lub pod linkiem

 

 

 

Wsparcie niepełnosprawnych studentów - przeznaczenie środków

Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I.

 

Aktywni_plakat.jpg

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

"Aktywny samorząd"

W związku z realizacją przez Powiat Przemyski w roku 2017 pilotażowego programu
"Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród młodzieży
informacji o możliwości ubiegania się przez niepełnosprawnych uczniów/studentów
o dofinansowanie kosztów nauki.

Wnioski dot. w/w dofinansowania mogą składać osoby spełniające poniższe warunki:

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym,

- pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium,

- zamieszkują na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wnioski w powyższej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, lub na stronie internetowej

http://pcpr.powiat.przemysl.pl/ w zakładce osoby niepełnosprawne.

Informuję, że termin składania wniosków w ramach Modułu II pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym upływa z dniem 30 marca 2017 r. i dotyczy kosztów nauki
w semestrze letnim 2015/2016, zaś wnioski dot. kosztów nauki semestru zimowego 2016/2017
należy złożyć w terminie do 10 października 2017r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Przemyślu lub dzwoniąc pod numer telefonu 16 678 50 54 wew. 130.

Za pomoc w rozpropagowaniu informacji o Programie z góry dziękuję.

Bezpłatne szkolenia językowe

Centrum Szkoleń i Innowacji sp.  z o.o. oddział w Rzeszowie w ramach projektu unijnego pod nazwą Podkarpacka Akademia Kompetencji Językowych organizuje bezpłatne szkolenia językowe dla osób w  wieku 25 lat i więcej, które posiadają średnie wykształcenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności (osoby te mogą być osobami pracującymi).

 

W ramach Projektu oferujemy szkolenia:

1). Z zakresu języka niemieckiego na poziomie A2 dla 2 grup łącznie 24 osoby oraz na pełnym poziomie A tj. A1 i A2 dla 1 grupy, łącznie 12 osób.

2). Z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 i/lub B2 dla 16 grup łącznie 192 osób oraz na pełnym poziomie A tj. A1 i A2 i/lub na pełnym poziomie B tj. B1 i B2 dla 6 grup, łącznie 72 osób.

 

Szkolenia zakończą się egzaminami certyfikującymi TOEIC na poziomie od A1 do B2.

 

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną materiały dydaktyczne (podręczniki) dostosowane do potrzeb.

 

W przypadku zebrania się 12 osobowej grupy szkolenie może być przeprowadzone na terenie miasta Przemyśla.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!