PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe » Podyplomowe studia pedagogiczne

Podyplomowe studia pedagogiczne

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

 

TYP STUDIÓW:

Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, magisterskim)

 

CEL STUDIÓW:

Celem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego jest umożliwienie uzyskania kompetencji pedagogicznych niezbędnych w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadanie wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

 

ADRESACI   STUDIÓW:

Adresatami studiów są obecni lub przyszli nauczyciele nie posiadający przygotowania pedagogicznego, a także psycholodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, osoby sprawujące opiekę i nadzór nad praktykantami i stażystami, oraz inne osoby potrzebujące uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów i praktyk określonych planem studiów podyplomowych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:  ramowy program do pobrania

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia organizowane są we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

Struktura zajęć:

Studia obejmują 3 semestry (310 godzin wykładów, zajęć warsztatowych +150 godzin praktyk pedagogicznych) 

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym przez trzy semestry - w soboty i niedziele 

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe podanie do pobrania
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • 1 zdjęcie

 

Termin rekrutacji:  do 30 września  2017 r.

Rozpoczęcie studiów:  październik 2017 r.

 

KONTAKT:

Miejsce składania dokumentów:


Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 670 25 02 w.37

lub

Instytut Historii

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

tel. +48 16 7355170

Koszt studiów:

3 semestry studiów - 3 150,00 zł

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!