PL EN UA
Strona Główna » Polonistyka

Polonistyka

Media – Język - Kultura

Polonistyka

 

Od października 2015 rusza nowa specjalność na Polonistyce: Media - Język - Kultura (kierunek filologia polska).

 

 


Program. Nowy program studiów polonistycznych skierowany jest do młodych humanistów, zainteresowanych tradycją polskiej kultury, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami.

Umiejętności. Studia polonistyczne w ramach programu „Media – Język – Kultura” po pierwsze stawiają na dobre wykształcenie kompetentnych użytkowników kultury, potrafiących zrozumieć jej zjawiska, a po drugie – na praktyczne przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodach związanych z mediami, komunikacją społeczną i propagowaniem kultury.  

Zawody. Absolwent nowych studiów polonistycznych będzie mógł znaleźć pracę w redakcjach gazet, w zespołach przygotowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), w reklamie i Public Relations. Będzie też mógł kontynuować studia drugiego stopnia na większości kierunków humanistycznych polskich i europejskich uczelni.

 

Program nowej polonistyki opiera się na trzech modułach: MEDIA, JĘZYK i KULTURA.

Język.Moduł językowy poświęcony jest kształceniu kompetencji komunikacyjnych, poszerzaniu wiedzy o stylach i gatunkach języka oraz sposobom skutecznego docierania do odbiorcy. Pozwala też zyskać wiedzę potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokrajowców.

Kultura.Moduł kulturowy obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztuce. Przedstawia zarówno historię tych dziedzin, jak i najnowsze zjawiska i tendencje w kulturze współczesnej i popularnej.

Media. Moduł medialny zbudowany jest z przedmiotów z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia warsztatowe nakierowane są na kształcenie umiejętności zdobywania informacji, tworzenia tekstów dziennikarskich oraz redagowania zawartości mediów (tradycyjnych i elektronicznych).

 

Wszystkie moduły programu są powiązane z licznymi zajęciami praktycznymi, przygotowującymi bezpośrednio do wykonywania różnych humanistycznych zawodów.

Prezentacja na temat Instytutu Humanistycznego i Polonistyki. Język-Kultura-Media

prezi.jpg

Studiuj w Przemyślu

Dołącz do nas i studiuj w Przemyślu. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze z największych ośrodków uniwersyteckich i wciąż rozwijającej się bazie dydaktycznej z nowym akademikiem na czele PWSW w Przemyślu daje Wam nowe możliwości studiowania. W ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych jest najlepszą podkarpacką uczelnią zawodową, wyprzedzając inne PWSZ-ki z naszego województwa.

Jesteśmy na Facebooku!

   images.jpeg

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!