PL EN UA
Strona Główna » Student » Stypendia 2015/2016 » Pozostałe wzory wniosków

Pozostałe wzory wniosków

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 należy złożyć w terminie do 5 października 2015 r. 

Do każdego wniosku obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (zał. nr 5)  


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!