PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Informacje o socjologii i kierunku studiów dla kandydatów » Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

 

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

 

 

    Specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja przygotowuje studentów do pracy wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Specjalność ta pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie, a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać. Zagadnienia z zakresu profilaktyki są realizowane w oparciu o projekty opracowywane przez studentów podczas zajęć. Studenci decydują do kogo skierują swoje autorskie działania i mają wpływ na ich przebieg. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką przestępczości, problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktyczno-resocjalizacyjnego. Dzięki współpracy z placówkami stosującymi różnorodne formy terapii i resocjalizacji, studenci mogą osobiście doświadczyć jak będzie wyglądała ich wymarzona praca.

   Współpracujemy ze świetlicami terapeutycznymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi oraz Zakładem Karnym i służbami mundurowymi.  Studenci zdobywają wiedzę w sposób aktywny, wymagający kreatywności i zaangażowania, które są niezbędne do wykonywania w przyszłości pracy zawodowej.
Absolwent kierunku będzie mógł pracować w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości.

Zdobyte wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy np. w straży miejskiej, policji czy w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze oraz oświatowych placówkach diagnostycznych.

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!