PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Młodych Dyplomatów » Program

ProgramPlan działalności

Koła Naukowego Młodych Dyplomatów działającego

przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

w Przemyślu na rok akademicki 2015/20161. Spotkanie organizacyjne, omówienie propozycji tematów do realizacji w roku akademickim 2015/2016 i ustalenie planu pracy Koła Naukowego Młodych Dyplomatów.

  • Wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów w zakresie wykraczającym poza program nauczania
  • Rozwój naukowy członków Koła w ramach tematyki szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych i współpracy transgranicznej
  • Częste spotkania członków KNMD mające na celu usprawnienie jego działalności

2. Redagowanie czasopisma „Polityka globalna"

  • Powołanie nowych członków redakcji oraz redaktora naczelnego
  • Rozesłanie informacji do członków kół naukowych działających w polskich uczelniach o możliwościach publikowania różnych artykułów na łamach naszego czasopisma.
  • Wydanie 6 numeru „Polityki Globalnej" oraz rozkolportowanie jej wśród uczniów szkół średnich


3. Prowadzenie strony internetowej Koła Naukowego Młodych Dyplomatów, profilów na portalach społecznościowych (Facebook, Nasza klasa) mających na celu promocję działalności Koła oraz problematyki stosunków międzynarodowych w środowisku studenckim.

 

4. Promocja Instytutu Stosunków Międzynarodowych w zakresie obsługi organizowanych przedsięwzięć takich jak konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz wykłady z udziałem zaproszonych ekspertów

  • współpraca z Kołem Naukowym Młodych Samorządowców w zakresie organizacji konferencji w PWSW


5. Działalność skierowana na integrację środowiska studentów (kulig, wycieczki krajoznawcze, spotkanie opłatkowe, wieczór tematyczny)

 

6. Nawiązanie i kontynuacja współpracy w kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi w ramach polskich uczelni

  • Nawiązanie kontaktów ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska - Wschód oraz czyny udział w organizowanych przez nie spotkaniach i debatach


7. Pomoc w organizacji wydarzeń organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, takich jak dni otwarte, zjazdy naukowe, dyskusje panelowe, konferencja, sympozja, uroczyste otwarcie roku akademickiego.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!