PL EN UA
Strona Główna » Politologia » Program studiów

Program studiów

Obliczanie średniej ocen

Informacja na temat przedmiotów, z których oceny wliczane są do średniej

 

Do średniej ocen, w tym do stypendium rektora, wlicza się przedmioty kończące się egzaminem oraz przedmioty, które według programu studiów kończą się zaliczeniem z oceną (Z[o]). W przypadku, gdy student realizuje więcej niż jedną specjalność, do średniej ocen wlicza się oceny z przedmiotów (wg zasady jak wyżej) z podstawowej specjalności.

Raporty Samooceny - kierunek "politologia"

 

Raport Samooceny - kierunek "politologia" za rok akad. 2016/2017

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!