PL EN UA
Strona Główna » Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne

 

Instytut Sztuk Projektowych

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

w Przemyślu

 

 

Dyrektor Instytutu 

prof. Henryk Ożóg

 

      Architektura wnętrz
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32

aw@pwsw.pl

 

Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz 

 prof. Jerzy Swałtek

 

Projektowanie graficzne
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32

aw@pwsw.pl

 

Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego

prof. Tadeusz Nuckowski

 

Sekretariat (Pałac, pok. 12)
Joanna Gwizdała

czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

dla Studentów od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

 

 

 

projekt_graf_m.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów I stopnia na kierunku         

Projektowanie graficzne w trybie stacjonarnym.

W ramach kierunku Projektowanie graficzne prowadzone są zajęcia z podstaw rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej, przede wszystkim koncentrują się jednak na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych. Student dogłębnie poznaje i opanowuje szereg zagadnień w ramach nast. przedmiotów / pracowni: Edytorstwo i grafika książki, Edytory rastrowe, Edytory wektorowe, Formy przestrzenne, Grafika 3D, Identyfikacja wizualna, Liternictwo i typografia, Plakat, Podstawy animacji, Projektowanie opakowań, Przygotowanie do druku, Tworzenie stron internetowych, Reklama.

W skład kadry naukowo-dydaktycznej  wchodzą artyści graficy i projektanci o uznanym dorobku twórczym i pedagogicznym oraz informatycy - specjaliści w dziedzinie grafiki komputerowej.

Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie projektowania graficznego i dają możliwość kontynuacji nauki w Akademiach Sztuk Pięknych i na wydziałach artystycznych uniwersytetów.

Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwalają na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach  multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i  serwisów internetowych oraz placówkach upowszechniania kultury. Przygotowują również do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!