PL EN UA
Strona Główna » Wydawnictwa » Wydawnictwa

Wydawnictwa

Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej Autor: ws  |  Data publikacji: 18.04.2012, 10:14  |  Aktualizacja: 02.04.2014, 13:30

Pozycja obejmuje następujące zagadnienia: 

 

  • Marek Delong, Liberalna koncepcja praw i wolności jednostki Izajasza Berlina
  • Roman Zdybel, Prawa i wolności człowieka w demokratycznym państwie praw­nym. Normatywna regulacja zagadnienia a pragmatyczna kra­jowa rzeczywistość
  • Bara Ndiaye, Proces instytucjonalizacji ochrony praw człowieka w Afryce
  • Iwona Anna Ndiaye, Prawa kobiet w Afryce Zachodniej. Przykład Senegalu
  • Paweł Trefler, Międzynarodowa ochrona praw Indian - instrumenty prawne a rzeczywistość
  • Dorota Thel-Bielańska, Ochrona praw człowieka w Azji Wschodniej na przykładzie więźniów sumienia
  • Krzysztof Czubocha, Ochrona praw człowieka w drodze wojskowej interwencji humanitarnej podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Afryce subsaharyjskiej)

 

Cena: 8,00 zł.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!