PL EN UA
Strona Główna » Wydawnictwa » Wydawnictwa

Wydawnictwa

Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku Autor: Agnieszka Mickiewicz  |  Data publikacji: 04.02.2015, 10:22  |  Aktualizacja: 16.11.2016, 11:58

Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku/ Multicultural Poland. Coexisting Polish and Jewish Cultures in the 20th Century, pod red. Tomasza Olejarza

Spis treści

Ci są z Ojczyzny mojej. O polsko-amerykańskim programie ,,Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku" kilka słów wstępu, Tomasz Olejarz 

Refleksja naukowa:

Tomasz Olejarz, Wybrane aspekty historii i tożsamości Żydów w Polsce oraz specyfika stosunków polsko-żydowskich - analiza problemowa

Agnieszka Bielec, Wielopłaszczyznowość dialogu polsko-żydowskiego

Tomasz Pudłocki, Miasto wielokulturowe - wyzwania historii. Przykład Przemyśla

Międzyuczelniana i interdyscyplinarna doniosłość i wartość projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku" - perspektywa amerykańska:

Andrew Kier Wise, "Worlds Together": The Daemen College - PWSW Summer Program in Poland as a Foundation for Educating Global Citizens

Joseph Sahr Sankoh, Unique exchange program between Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (PWSW) and Daemen College, USA

Impresje studenckie:

Kaleigh Ratliff, Caitlyn Ebert, Tyler Vanice, Elizabeth White, Chelsea Sieczkarek, Daemen College, Service Learning Group Reflection

Katarzyna Blecharczyk, Joanna Leśniakowska, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Doświadczenie spotkania - spotkanie doświadczeń. Polsko-amerykańskie badania i ich wyniki, Agnieszka Bielec

Polsko-amerykańska „Szkoła letnia" „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku" - zatrzymana w obiektywie

 

Książka jest publikacja recenzowaną, dostępną publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej /nie jest dostępna do sprzedaży w wydawnictwie PWSW/.

 

Więcej informacji nt. publikacji:

Instytut Stosunków Międzynarodowychi Polityki Regionalnej
tel. 16 73 55 180

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!