PL EN UA
Strona Główna » Wydawnictwa » Wydawnictwa

Wydawnictwa

Prace Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, t. 1: Nauki Humanistyczne, z. 1 Autor: Agnieszka Mickiewicz  |  Data publikacji: 02.09.2015, 08:45  |  Aktualizacja: 02.09.2015, 08:49

Prace Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, t. 1: Nauki Humanistyczne, z. 1, Przemyśl 2014 

 

Spis treści:

 

Jacek Waligóra, Święci, błogosławieni, świątobliwi w dziejach rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej - zarys zagadnienia

 

Grzegorz Klebowicz, Niezrealizowane fundacje parafialne z obszaru diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w średniowieczu

 

Ewa Tutalak, Katolicy i „cerkiewni" w „państwie muszyńskim" w XVII wieku

 

Marcin Kowalski, „Od szlachcica do Żyda". Przyczynek do nadań nad społeczeństwem Ziemi Przemyskiej i Sanockiej (księgi grodzkie lubelskie z XVII i XVIII wieku)

 

Agnieszka Gocal, Działania ks. Bp. Michała Korczyńskiego na rzecz odnowy kaznodziejstwa w rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1818-1839

 

Sebastian Ziółek, Kresy - Warszawa - Paryż. Działalność posłów województwa zabużańskiego w czasie powstania listopadowego i wielkiej emigracji

 

Jagoda Wierzejska. Cadyk Izrael z Rużyna - „Chasydyzm używania" a żydowskie Oświecenie

 

Małgorzata Cwenk, Ewa Felińska wśród literatów - epizod(?) biografii zesłanki

 

Grzegorz Szopa, Prof. Rudolf Weigl - wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu

 

Dorota Sula, Ludność polska za „ryską granicą" w latach 1921-1924

 

Renata Wiaderna-Kuśnierz, Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym

 

Myrosława Kołodij, Johann Wolfgang Goethe w ukraińskich przekładach

 

Kamila Zacharuk, Polskie Radio Lwów jako czynnik narodowo- i kulturotwórczy

 

Paweł Kozłowski, „Wesoła lwowska fala", czyli co bawiło publiczność w II Rzeczypospolitej

 

Magdalena Malik, Szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe w Brzeżanach w okresie międzywojennym

 

Barbara Kubis, Puźnicka tragedia zapisana wierszem. (Ukraińska akcja antypolska w Galicji Wschodniej w 1945 roku)

 

Kazimiera Jaworska, Losy rzymskokatolickiego duchowieństwa kresowego w pierwszej połowie XX wieku na przykładzie ks. Adama Szczepana Łańcuckiego, proboszcza z Brzeżan i Chojnowa

 

Adam Kulczycki, Relacje Kościołów katolickich - bizantyjskiego i łacińskiego w kontekście religijności i tożsamości narodowej Ukraińców

 

Cena: 10,00 zł

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!