PL EN UA
Strona Główna » Wydawnictwa » Wydawnictwa

Wydawnictwa

Bezpieczeństwo naftowe Polski - problem dywersyfikacji Autor: Agnieszka Mickiewicz  |  Data publikacji: 21.01.2016, 10:00  |  Aktualizacja: 16.11.2016, 11:55

 

Wojcieszak Łukasz, Bezpieczeństwo naftowe Polski - problem dywersyfikacji, Przemyśl 2015

 

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp

 

I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa naftowego

 1. Zagadnienia teoretyczne
 2. Bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe i naftowe

 

II. Ropa naftowa jako surowiec strategiczny

 1. Charakterystyka surowcowa ropy naftowej
 2. Znaczenie i specyfika ropy naftowej
 3. Rynek ropy naftowej
 4. Oddziaływanie światowego rynku ropy na Polskę
 5. Światowe zasoby ropy naftowej
 6. Aspekty ekologiczne

Konkluzje

 

III. Problematyka bezpieczeństwa naftowego Europy

 1. Stan bezpieczeństwa naftowego państw Europy
 2. Prawne aspekty polityki UE
 3. Polityczne i gospodarcze aspekty polityki UE
 4. Znaczenie współpracy UE i Niemiec z Rosją. Pozycja Polski
 5. Tranzytowe znaczenie Polski
 6. Polskie inicjatywy polityczne w zakresie bezpieczeństwa naftowego

Konkluzje

 

IV. Problemy i uwarunkowania bezpieczeństwa naftowego Polski

 1. Rys historyczny
 2. Specyfika bezpieczeństwa naftowego Polski
 3. Zasoby własne
 4. Rynek produktów naftowych w Polsce
 5. Prawne aspekty bezpieczeństwa naftowego RP
 6. Problem magazynowania zapasów ropy naftowej
 7. Strategia bezpieczeństwa naftowego Polski
 8. Polskie przedsiębiorstwo paliwowe
 9. Import ropy droga morską

Konkluzje

 

V. Rosja jako strategiczny dostawca ropy naftowej dla Polski

 1. Kształtowanie się pozycji Rosji jako kluczowego importera ropy
 2. Rosyjski sektor naftowy
 3. Eksport rosyjskiej ropy
 4. Rurociąg „Przyjaźń"
 5. Bałtycki System Rurociągowy
 6. Przyczyny sprowadzania do Polski ropy z Rosji

Konkluzje

 

VI. Szanse i bariery alternatywnych dostaw ropy do Polski

 1. Znaczenie regionu Morza Kaspijskiego
 2. Projekt ropociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk
 3. Perspektywy i bariery przedłużenia rurociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk do Polski
 4. Ropa z łupków
 5. Marginalni i potencjalni dostawcy

Konkluzje

 

Zakończenie

Spis tabel i wykresów

Spis map

Wykaz ważniejszych skrótów

Bibliografia

Indeks geograficzny

 

Książka jest publikacją dostępną publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej /nie jest dostępna do sprzedaży w wydawnictwie PWSW/.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!