PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Raport: języki na rynku pracy

Raport: języki na rynku pracy

Raport_ok__adka.jpgJ ę z y k i  n a  r y n k u  p r a c y

 

Według Raportu o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia przeprowadzonego przez Advisory Group „TEST" Human Resources na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynika, że pracodawcy Podkarpacia szukają nie tylko profesjonalistów w danej branży z doświadczeniem i potwierdzonymi sukcesami zawodowymi, ale, co istotniejsze, poszukują osób, które władają przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu bardzo dobrym i bez problemu potrafią odnaleźć się w środowisku międzynarodowym.

 

Powyższe diagnozy rynku pracy Podkarpacia w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie programu oraz profilu Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej).

 

Połączyliśmy ze sobą nauczanie dwóch języków: angielskiego oraz ukraińskiego. W najbliższym roku akademickim 2014/2015 planujemy uruchomienie nowego profilu: hiszpańsko-ukraińskiego. Ponadto, chcąc pomóc studentom w poruszaniu się na rynku pracy, uruchomiliśmy takie przedmioty, jak Coaching i Moja pierwsza praca: język - biznes - innowacyjność, prowadzone przez doświadczonego pracodawcę, prezesa firmy Order of code, Wita Więcha [Zob. LS(a-u)].

 

 

J ę z y k  a  e d u k a c j aJ__zyk_na_podkarpaciu.jpg

 

Raport diagnozuje niski poziom wielojęzyczności wśród młodzieży.

 

W liceach ogólnokształcących na Podkarpaciu blisko 98% uczniów doskonali swoje kompetencje językowe jedynie w zakresie jednego języka, wybierając najczęściej język angielski (blisko 98% uczniów) bądź niemiecki (71,5% uczniów).

 

Oferta szkół średnich nie jest w stanie sprostać wyzwaniom wielojęzyczności, bowiem jedynie 7% młodzieży w liceach ogólnokształcących wybiera inni język niż angielski czy niemiecki.

 

Znajomość tylko jednego języka (najczęściej angielskiego) zmniejsza konkurencyjność na rynku pracy, który ustanawia przed zasobami ludzkimi nowe wyzwania wielojęzyczności.

 

Lingwistyka stosowana proponuje wypełnić tę edukacyjną lukę oferując nauczanie dwóch, niszowych języków: ukraińskiego oraz hiszpańskiego (planowany w roku kademickim 2014/2015), połączonych z nauką języka angielskiego. Z wielojęzyczności chcemy uczynić konkurencyjną kompetencję na rynku pracy.

 

 

J__zyk_na_podkarpaciu_2.jpgZ n a j o m o ś ć 

j ę z y k ó w

 

W ocenie raportu można przypuszczać, iż w każdym z przedziałów wiekowych najlepiej znanym językiem obcym na Podkarpaciu jest język angielski.

 

Przyczyną tego może być fakt, iż w szkołach średnich właśnie tego języka uczy się najwięcej osób. 75% mieszkańców województwa podkarpackiego kończących studia posługuje się językiem angielskim w stopniu przynajmniej średnim, a 47% w stopniu dobrym i biegłym.

 

 

Jedynie około 3% absolwentów Podkarpacia komunikuje się co najmniej na średnim poziomie w języku francuskim, niecałe 7% rosyjskim, niecałe 2% włoskim oraz hiszpańskim.

 

Program Lingwistyki stosowanej próbuje odwrócić niniejsze proporcje, oferując nauczanie języków rzadkich, ale uniwersalnych: hiszpańskiego z racji uniwersalności i powszechności występowania oraz ukraiński, z racji bliskiego sąsiedztwa.

 

 

J ę z y k  a  p r a c aRynek_kwalifikacje.jpg

 

W świetle przeprowadzonych analiz najczęściej poszukiwaną przez pracodawców Podkarpacia kompetencją okazało się być doświadczenie praktyczne (64%).

 

Natomiast drugą najczęściej padającą odpowiedzią było wskazanie na znajomość wybranego języka obcego, jako silnie poszukiwanej kompetencji (41% respondentów).

 

Rynek_bariery_kwalifikacyjne.jpgWięcej, badane firmy poproszono o udzielenie informacji na temat najczęstszych trudności, z jakimi się spotykają rekrutując pracowników z rejonu Podkarpacia.

 

Po doświadczeniu zawodowym, najczęstszą barierą rekrutacyjną okazał się brak znajomość języków, którą typowało 32% respondentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

J ę z y k i  o b c e  a  w y n a g r o d z e n i e 00026J35TFQG449W_C116_F4.jpg

Znajomość języków obcych ma wpływ na wynagrodzenie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

 

 

 

 

 

 

 

W n i o s k i

Warto wybrać nasz kierunek studiów, bowiem pracodawcy na Podkarpaciu poszukują osób posługujących się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu bardzo dobrym i bez problemu potrafią odnaleźć się w środowisku międzynarodowym. My zapewnimy Ci nauczanie dwóch języków przez wyspecjalizowaną kadrę z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich naszego regionu Krakowa, Rzeszowa, Lwowa oraz Koszyc [Zob. Nasi wykładowcy].

 

Warto wybrać nasz kierunek studiów, bowiem w liceach ogólnokształcących na Podkarpaciu dominuje nauczanie jedynie języka angielskiego, co zmniejsza konkurencyjność na rynku pracy. Na naszym kierunku możesz poznać nie tylko angielski, ale również wciąż niszowe języki: ukraiński oraz hiszpański, który planujemy uruchomić już wkrótce [Zob. LS(a-u)].

 

Warto wybrać nasz kierunek studiów, bowiem jedną z najczęściej poszukiwanych przez pracodawców Podkarpacia kompetencją jest znajomość wybranego języka obcego. Nasi lektorzy, jeśli będą musieli, to stanął na głowie, żeby nauczyć Cię angielskiego, ukraińskiego czy hiszpańskiego [Zob. Nasi wykładowcy].

 

Wreszcie, warto wybrać nasz kierunek studiów, bowiem znając angielki, ukraiński, hiszpański unikniesz najczęstszej bariery rekrutacyjnej, jaką jest brak znajomości języków obcych.

 

Pomyśl: Lingwistyka stosowana! Naprawdę warto!

 

 

 

[Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)] [Czym jest LS (a-u)] [Program studiów] [Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia] [Praktyki] [Nasi wykładowcy] [Studenci o nas!] [Studenckie Biuro Tłumaczeń] [Для студентів з України] [Rekrutacja] [Informacje kontaktowe] [Co nowego?] [Rozkład zajęć/konsultacje] [Dokumenty do pobrania] [Konkurs: Wielokulturowe Podkarpacie] [Oferta dla szkół Podkarpacia: wykłady otwarte] [Kursy języka ukraińskiego] [LS (a-u) na FB i YT]

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!