PL EN UA
Strona Główna » Płatne praktyki zawodowe » Regulaminy i dokumenty do pobrania

Regulaminy i dokumenty do pobrania

Regulamin świadczeń materialnych dla studentów uczestniczących w projekcie płatnych praktyk

Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń materialnych przysługujących studentom bioracym udział w programie płatnych praktyk. W załącznikach zostały umieszczoone formularze i wnioski, które trzeba wypełnić, aby uzyskać stypendium, a także zwrot poniesionych dodatkowych kosztów (m.in. kosztów dojazdów) oraz wydatków powstałych przy pisaniu pracy aplikacyjnej pracy dyplomowej.

Załączniki do Regulaminu świadczeń materialnych

Każdy załącznik został zamieszczony w dwóch wersjach: dla wydruków czarno białych oraz dla wydruków kolorowych. W zależności od stosowanej drukarki należy pobrać odpowiednią wersję pliku. Gotowe wydruki można także uzyskać w Akademickim Biurze Karier w Kolegium Technicznym PWSW.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!