PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Rekrutacja

Rekrutacja

LINGWISTYKA STOSOWANA "UKRAINIAN & ENGLISH IN USE"

 

WAŻNE! Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rejestracji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów.

http://www.pwsw.pl/zasady-rekrutacji

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa. Dokumenty można składać do

1 października 2017 r.

 

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 października 2017 roku.

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca; dodatkowy punkt elektronicznej rekrutacji    znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW ( Instytut Humanistyczny pok. 19 Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu (Instytut Humanistyczny ) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana.

 

Studiuj w Przemyślu

Dołącz do nas i studiuj w Przemyślu. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze z największych ośrodków uniwersyteckich i wciąż rozwijającej się bazie dydaktycznej z nowym akademikiem na czele PWSW w Przemyślu daje Wam nowe możliwości studiowania. W ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych jest najlepszą podkarpacką uczelnią zawodową, wyprzedzając inne PWSZ-ki z naszego województwa.

 

>Elektroniczna rekrutacja<

 

00.JPG


                                                                   

 

Lingwistyka stosowana "UKRAINIAN & ENGLISH IN USE"

 

Prowadzimy nabór na kierunek filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana

 

SPECJALIZACJE:

  • TRANSLATORSKO-BIZNESOWA
  • KULTUROWO-JĘZYKOWA

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny - obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia na stronie internetowej (na stronie należy się zarejestrować, wypełnić a następnie wydrukować formularz rekrutacyjny)
  • dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej (80 zł), (wpłaty można dokonać w kasie uczelni; kasa czynna jest od pn.-pt. w godz. 8:00-14.00 lub na podane niżej numey kont bankowych:

    05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 


Dokumenty należy składać w:

Sekretariat Lingwistyki stosowanej

ul. Książąt Lubomirskich 4

Kolegium Wschodnie, pokój nr 19

[Zob. Informacje kontaktowe]

 

Masz pytania: zadzwoń lub napisz

Dr Maria Stryczek

tel. 16 73 55 220

e-mail:

 

Godziny pracy Sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

 

Zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunku filologia ze specjalnością Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska).

 

Od kandydatów na Lingwistykę stosowaną NIE JEST wymagany egzamin maturalny z języka angielskiego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą"

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

- poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych

- poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy. Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą"

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

2 pkt.

3.0

4 pkt.

4.0

6 pkt.

5.0

8 pkt.

6.0

10 pkt.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B; CAE - oceny A, B, C; CPE - oceny A, B, C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

 

Н а б і р  н а  н а в ч а н н я

 

I термін подання документів - до 1 października 2016 року

 

 

Приймальна комісія  (а також інформаційний центр) для іноземців міститься в приміщенні бібліотеки Державної вищої східноєвропейської школи, кабінет №1.


тел. 16 7355204

e-mail:

 

Умовою подання документів на навчання в ДВСШ є попередня електронна реєстрація, після якої абітурієнтові слід особисто подати відповідні документи, перераховані нижче:

Електронна реєстрація:

wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

Документи для іноземців:

Для всіх іноземних абітурієнтів незалежно від того, на якій основі навчатимуться:

 

1. Анкета, заповнена абітурієнтом (wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html);

2. Легалізований або розглянутий апостиль чи інший документ, який отриманий за кордоном і  який надає  право клопотатися про прийняття на навчання у вишах будь-якого типу в державі, в системі якої діяла (чи діє)установа, що видає цей документ, котрий визнається рівнозначним до польського атестата зрілості згідно з правилами;

3. Медична довідка, яка підтверджує, що немає жодних протипоказань для навчання на даній спеціальності (для абітурієнтів без Карти поляка);

4. Сертифікат про знання польської мови або підтвердження навчального закладу, який приймає, що підготовка і рівень володіння польською мовою дозволяють навчатися у польському виші;

5. Страховий поліс у випадку хвороби або нещасних випадків під час навчання в Польщі (для абітурієнтів без Карти поляка) або Європейська карта медичного страхування чи документ, що підтверджує страхування в Національному фонді охорони здоров"я (Narodowym Funduszu Zdrowia) одразу після прийому на навчання (для абітурієнтів з Картою поляка);

6. 2 фотографії (розмір 37x52 мм);

7. Віза або карта постійного проживання чи інший документ, який дає право перебувати на території РП

8. Затверджена копія закордонного паспорта (сторінка з фотографією і номером, серією)

9. Квитанція про оплату реєстрації абітурієнтом.

 

Усі іноземні документи повинні бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем з Польщі. Контакт: osolarz@poczta.onet.pl

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!